Dato
 • Noen
 •  
  Siste 24 timer
 •  
  Siste 3 dager
 •  
  Siste 7 dager
 •  
  Siste 30 dager
Søk etter
 • Alle felter
 •  
  Bare tittel
Bedrift
 • Ethvert selskap
 •  
Kilde
 • Noen
 •  
  Jobb boards
 •  
  Bemanning
 •  
  Bedrifter
Radius
 • Misligholde
 •  
  Nøyaktig plassering
 •  
  5 KM
 •  
  15 KM
 •  
  25 km
 •  
  50 KM
 •  
  100 KM
Fjern filtre
  104jobber - Side 1 av 4 (0.04 sekunder)
  Visste du? neuvoo gir deg bredeste jobbsøking i Norge.
  Her på Neuvoo, tar vi alltid sikte på å gi våre brukere det bredeste utvalget av unike jobber. Det er takket være vårt talentfulle personale konstant indeksering av nye jobber, at vi har vært i stand til å vokse til den største jobbdatabasen i landet! Vi søker alltid forbedring og innovasjon i alt vi gjør. Glad jobbsøking!
  Bærum Kommune
  |
  Akershus
  - 1 dag siden
  Arbeidsoppgaver. Utføre tjenester etter enkeltvedtak om helsehjelp, praktisk bistand og opplæring. Utarbeide vedtak etter HOL kap. 9. Legemiddelhåndtering. Kontaktperson i brukerteam. Faglig...
  Bærum Kommune
  |
  Akershus
  - 1 dag siden
  Som sykepleier ved Asker og Bærum legevakt. identifiserer og intervenerer du akutt syke pasienter. veileder du på legevaktssentralen. har du ansvar for å sikre forsvarlig helsehjelp, og at...
  NAVVIS
  |
  Borgenhaugen, Østfold
  - 1 dag siden
  Som sykepleier har du et særskilt ansvar i forhold til faglig forsvarlighet og veiledning av andre medarbeidere. Som sykepleier skal du gi nødvendig helsehjelp og behandling til våre...
  NAVVIS
  |
  Vossevangen, Hordaland
  - 1 dag siden
  Ivareta pasienten brukaren sine behov for individuell, heilskapleg omsorg og medverknad til eiga helsehjelp. Bidra i stell i det daglege, i tillegg til ansvarsvakter som sjukepleiar dag,kveld og...
  NAVVIS
  |
  Surnadal, Møre og Romsdal
  - 6 dager siden
  Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner, engasjement og godt humør og som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og tenestene. Arbeidsoppgåver. Helsehjelp, praktisk bistand og opplæring...
  NAVVIS
  |
  Surnadal, Møre og Romsdal
  - 6 dager siden
  Og sosialfagleg høgskuleutdanning eller pedagogisk utdanning på høgskulenivå er velkomne som søkarar. Arbeidsoppgåver. Helsehjelp, praktisk bistand og opplæring til menneske med...
  NAVVIS
  |
  Surnadal, Møre og Romsdal
  - 6 dager siden
  Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner, engasjement og godt humør og som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og tenestene. Arbeidsoppgåver. Helsehjelp, praktisk bistand og opplæring...
  NAVVIS
  |
  Odda, Hordaland
  - 6 dager siden
  Saksnr. 19 1085. Hovedarbeidsoppgaver for stillingen. planlegge og utføre stell og pleie til brukarane. samarbeide med øvrig helsepersonell slik at brukarane får forsvarlig helsehjelp, og at...
  NAVVIS
  |
  Sandnessjøen, Nordland
  - 2 timer siden
  Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager...
  NAVVIS
  |
  Flisa, Hedmark +5 sted
  - 5 dager siden
  Arbeidsoppgaver. Man skal yte helsehjelp til pasienter som har redusert egenomsorgene. Dette innebærer pleie og stell, samarbeid med andre yrkesgrupper og pårørende, samt dokumentasjon av...
  Sør-Aurdal kommune, Hjemmesykepleien
  |
  Oppland
  - 3 dager siden
  Den største delen av vakten er hvilende, og derfor er lønnsprosenten på 43,66. Hovedarbeidsopppgaver. Aktiv utøvende helsehjelp til hjemmeboende ved Hedalen bo og servicesenter kveld og...
  Tysvær kommune
  |
  Aksdal, Rogaland
  - 6 dager siden
  Tildelingskontoret vil ha ein vesentleg funksjon i å kunne finna balanse mellom fordeling av ressursar og ivareta kvar enkelt sitt behov for nødvendig helsehjelp. Tysvær kommune skal sørgja...
  Legegjobber.no
  |
  Troms
  - 19 timer siden
  Arbeidsoppgaver. Psykisk helsehjelp og rusbehandling til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser og eller ruslidelser. Utredning og behandling. Familie. og nettverksarbeid...
  Hamar kommune
  |
  Hamar, Hedmark
  - 6 dager siden
  Arbeidsoppgaver. Utøve helsehjelp i tråd med gjeldende krav og lovverk. Delta i brukernes hverdag. Bidra til samarbeid på tvers av enheter. Dokumentasjon. Kvalifikasjoner. Autorisert...
  Bergen kommune
  |
  Bergen, Hordaland
  - 3 dager siden
  Arbeid natt, og hver 3. helg Selvstendig triagere, vurdere og veilede pasienter Gi forsvarlig helsehjelp til pasienter, i tråd med gjeldende lovverk. Kvalifikasjoner. Erfaring fra Akuttmedisin...
  NAVVIS
  |
  Varhaug, Rogaland
  - 6 dager siden
  Arbeidsoppgaver. yte nødvendig helsehjelp og praktiske oppgaver. se behov for utvikling og endring hos bruker. holde seg faglig oppdatert. Personlige egenskaper. interessert i brukergruppen...
  Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
  |
  Norway
  - 3 dager siden
  Arbeidsoppgaver. Vi skal gi helsehjelp med fokus på høy faglighet, respekt og likeverd til bydelens innbyggere. Du vil være tjenesteansvarlig for noen av våre brukere ( BOB modellen...
  NAVVIS
  |
  Skarnes, Hedmark
  - 3 dager siden
  Arbeidsoppgaver. Yte forsvarlig helsehjelp til hjemmeboende tjenestemottakere. Samhandle med interne og... Digitalt dokumentere helsehjelp. Gjennomføre nødvendige kartlegginger. Veilede kollegaer og studenter...
  Stranda kommune
  |
  Norway
  - 3 dager siden
  Heimesjukepleien skal yte nødvendig helsehjelp, og har som mål at pasienten skal vere mest mogleg sjølvhjulpen. Dette oppnår ein ved at pasienten vert stimulert til å gjere dei oppgåvene...
  NAVVIS
  |
  Flisa, Hedmark
  - 3 dager siden
  Arbeidsoppgaver. Man skal yte helsehjelp til pasienter som har redusert egenomsorgsevne... Også dokumentasjon av planlagt og gjennomført helsehjelp er en viktig del av det daglige arbeidet...
  Stranda kommune
  |
  Norway
  - 3 dager siden
  Heimesjukepleien skal yte nødvendig helsehjelp, og har som mål at pasienten skal vere mest mogleg sjølvhjulpen. Dette oppnår ein ved at pasienten vert stimulert til å gjere dei oppgåvene...
  NAVVIS
  |
  Hamar, Hedmark
  - 3 dager siden
  Arbeidsoppgaver. Utøve helsehjelp til brukere i tråd med gjeldene krav. Veilede, undervise og informere brukere, pårørende, kolleger og studenter. Bidra til tverrfaglig samarbeid...
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  |
  Tromsø, Troms
  - 6 dager siden
  Arbeidsoppgaver. Utredning, diagnostisering og psykisk helsehjelp til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser av variert karakter. Utførelse av arbeidsoppgaver i tråd med...
  NAVVIS
  |
  Østfold
  - 3 dager siden
  Sikre tilgang på nødvendig psykisk helsehjelp og rusmestring Styrke personens evne til å bo selvstendig hjemme gjennom utførelse av bo. og oppfølgingstjenester Gjøre den enkelte i stand...
  Hamar kommune
  |
  Ridabu, Hedmark
  - 3 dager siden
  Arbeidsoppgaver. Utøve helsehjelp til brukere i tråd med gjeldende krav. Veilede, undervise og informere brukere, pårørende, kollegaer og studenter. Praktisk bistand og veiledning til...
  NAVVIS
  |
  Sandnessjøen, Nordland
  - 3 dager siden
  Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager...