The Taxberg
4,658 kr
Netto lønn
1,090 kr
Skatt arbeidsgiver betaler
3,072 kr
Skatt du betaler
Total skatt betalt
4,162 kr
Visste du at arbeidsgiveren din også skatter på lønnen din? Det koster arbeidsgiveren 1,090 kr for å betale deg 7,731 kr. Med andre ord, hver gang du bruker 10 kr av dine hardt tjente penger, 5.38 kr går til staten.
Real skattesats
47.2%
Så, siden både du og arbeidsgiveren din betaler skatt, er det som bruke å være 39.7% skattesats nå øker til 47.2%, hvilket betyr at din virkelige skattesats faktisk er 7.5% høyere enn hva det først så ut som.