The Taxberg
1,469 kr
Netto lønn
271 kr
Skatt arbeidsgiver betaler
454 kr
Skatt du betaler
Total skatt betalt
725 kr
Visste du at arbeidsgiveren din også skatter på lønnen din? Det koster arbeidsgiveren 271 kr for å betale deg 1,923 kr. Med andre ord, hver gang du bruker 10 kr av dine hardt tjente penger, 3.77 kr går til staten.
Real skattesats
33%
Så, siden både du og arbeidsgiveren din betaler skatt, er det som bruke å være 23.6% skattesats nå øker til 33%, hvilket betyr at din virkelige skattesats faktisk er 9.4% høyere enn hva det først så ut som.