The Taxberg
196 kr
Netto lønn
36 kr
Skatt arbeidsgiver betaler
60 kr
Skatt du betaler
Total skatt betalt
97 kr
Visste du at arbeidsgiveren din også skatter på lønnen din? Det koster arbeidsgiveren 36 kr for å betale deg 256 kr. Med andre ord, hver gang du bruker 10 kr av dine hardt tjente penger, 3.77 kr går til staten.
Real skattesats
33%
Så, siden både du og arbeidsgiveren din betaler skatt, er det som bruke å være 23.6% skattesats nå øker til 33%, hvilket betyr at din virkelige skattesats faktisk er 9.4% høyere enn hva det først så ut som.