The Taxberg
22,470 kr
Netto lønn
5,233 kr
Skatt arbeidsgiver betaler
14,645 kr
Skatt du betaler
Total skatt betalt
19,879 kr
Visste du at arbeidsgiveren din også skatter på lønnen din? Det koster arbeidsgiveren 5,233 kr for å betale deg 37,115 kr. Med andre ord, hver gang du bruker 10 kr av dine hardt tjente penger, 5.36 kr går til staten.
Real skattesats
46.9%
Så, siden både du og arbeidsgiveren din betaler skatt, er det som bruke å være 39.5% skattesats nå øker til 46.9%, hvilket betyr at din virkelige skattesats faktisk er 7.4% høyere enn hva det først så ut som.