The Taxberg
22,881 kr
Netto lønn
5,342 kr
Skatt arbeidsgiver betaler
15,004 kr
Skatt du betaler
Total skatt betalt
20,345 kr
Visste du at arbeidsgiveren din også skatter på lønnen din? Det koster arbeidsgiveren 5,342 kr for å betale deg 37,885 kr. Med andre ord, hver gang du bruker 10 kr av dine hardt tjente penger, 5.37 kr går til staten.
Real skattesats
47.1%
Så, siden både du og arbeidsgiveren din betaler skatt, er det som bruke å være 39.6% skattesats nå øker til 47.1%, hvilket betyr at din virkelige skattesats faktisk er 7.5% høyere enn hva det først så ut som.