The Taxberg
23,446 kr
Netto lønn
5,491 kr
Skatt arbeidsgiver betaler
15,497 kr
Skatt du betaler
Total skatt betalt
20,987 kr
Visste du at arbeidsgiveren din også skatter på lønnen din? Det koster arbeidsgiveren 5,491 kr for å betale deg 38,942 kr. Med andre ord, hver gang du bruker 10 kr av dine hardt tjente penger, 5.39 kr går til staten.
Real skattesats
47.2%
Så, siden både du og arbeidsgiveren din betaler skatt, er det som bruke å være 39.8% skattesats nå øker til 47.2%, hvilket betyr at din virkelige skattesats faktisk er 7.4% høyere enn hva det først så ut som.