Postdoktor i profesjonsstudier
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo, Norge
1 dag siden

Ved Senter for profesjonsstudier er det ledig en treårig stilling som postdoktor.Aktuell fagbakgrunn for den som ansettes kan være filosofi, historie, helsefag, pedagogikk, psykologi, rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag (samfunnsøkonomi, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap).

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.

 • program i profesjonsstudier.
 • Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutøvere foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.

  Det planlagte postdoktorprosjektet skal være relevant for profesjonsstudier. Du kan få en pekepinn på om din prosjektidé passer inn ved å se på forskningsgruppene på SPS

 • Profesjon, profesjonsutøvelse og styring
 • Profesjonskunnskap og kvalifisering
 • Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere
 • Lærerprofesjon, lærerutdanning og utdanningspolitikk (TEPEE)
 • Profesjonsetikk
 • Teoretisk og metodisk er senteret preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi benytter kvantitative, kvalitative, filosofiske og historiske metoder i vår forskning på profesjoner.

  SPS har bygget opp flere kvantitative databaser, og har koblinger mot registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

  Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre eget forskningsarbeid (postdoktorprosjektet)
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet ved senteret og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • Kvalifikasjoner

 • Fullført ph.d.i relevant fag.Kandidater som er i sluttføringsfasen av sitt avhandlingsarbeid, må ha levert inn avhandlingen til vurdering og fått godkjenning til disputas
 • en prosjektskisse som er relevant for profesjonsstudier
 • kapasitet for selvstendig akademisk forskning, fortrinnsvis dokumentert ved publikasjoner i internasjonale og velrennomerte tidsskrifter
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Det er forventet at du har arbeidsplass ved SPS, men vi oppfordrer også til utenlandsopphold i postdoktorperioden.

  Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Vi vil legge vekt på

 • at prosjektskissen holder høy kvalitet og er relevant for forskningsfeltet profesjonsstudier
 • kvaliteten på tidligere forskning, inklusive doktorgradsarbeidet
 • evne til å fullføre prosjektet innen ansettelsesperioden
 • Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • en ryddig og pålitelig arbeidsform
 • gode kollegiale samarbeidsevner
 • intellektuell orientering mot, og evne til å samarbeide i, et tverrfaglig forskningsmiljø
 • sterk interesse for forskning
 • Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

  Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema