Sosionom vikariat med mulighet for fast ansettelse
Helse Bergen HF
Bergen
22 timer siden

Avdeling spesialisert psykosebehandling, S4 har ledig 100% vikariat for sosionom med moglegheit for fast tilsetjing.

Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP) tilbyr utgreiing, behandling og pleie av pasientar med psykose i ulike faser.

Vi har ansvar for lavterskeltilbod og utgreiing av unge med psykosesymptom, samt døgnbehandling av akutte psykosar og psykosar med komplisert forløp.

Vi har òg utgreiing av alvorleg psykisk liding ved utviklingshemming og -forstyrringar.

Seksjon S4 er ein lukka akutt korttidspost med 12 sengeplasser lokalisert til Psykiatrisk klinikk ved Sandviken sjukehus.

Organisatorisk høyrer vi til Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP). Seksjonen driv hovudsakleg med utgreiing og behandling av pasientar med akutte psykosar, og vi samarbeider med andre instansar for å trygge utskriving til eigen bustad eller overføring til anna eigna behandlingstilbod.

Arbeidsoppgåver

 • Hovudarbeidsområde for sosionom er å ivareta kontakt med NAV, kommunalt hjelpe- og serviceapparat, samt alle andre aktuelle instansar
 • Sosionom skal gje råd og rettleiing vedrørande sosiale og økonomiske rettar og gje praktisk hjelp med søknadar
 • Sosionom er også barneansvarleg ved eininga og har hovudansvar for kartlegging og oppfølging av pasientane sine born
 • Sosionom deltar i det tverrfaglege arbeidet ved seksjonen
 • Kvalifikasjonar

 • Sosionom eller sosionom med vidareutdanning innan psykisk helse og rus
 • Erfaring frå psykisk helsevern / rusomsorg og NAV er ønskjeleg
 • Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar
 • Høgskole / Bachelor
 • Søkjar må ha fylt 21 år
 • Personlege eigenskapar

 • Du er sjølvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Du er løysningsorientert og opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du trivast med å arbeide i team med ei krevjande pasientgruppe
 • Vi tilbyr

 • Spanende og utfordrande arbeidsoppgåver, som gjev gode utviklingsmoglegheiterr, både fagleg og personleg
 • S4 har eit godt arbeidsmiljø, med mange unge engasjerte personal med høyt fokus på fag og trivsel
 • Mange av våre tilsette har vidareutdanning innan psykisk helse og rus.
 • Lønn iht gjeldande overeinskomst.
 • Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema