Miljøterapeuter/fagarbeidere/studenter i faste helgestillinger (14-32%)
Holmestrand kommune
Holmestrand, Norge
6 dager siden
source : Oyene

Om arbeidsgiver :

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell.

Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Om stillingen :

Virksomhet voksenhabilitering har syv døgnbemannede botilbud. Voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud.

Fire av boligene er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Fjellheisen gjør at det kun tar ca. fem minutter å komme seg fra togstasjonen og til disse boligene.

To av boligene ligger i kort avstand fra Hof sentrum. En bolig ligger i Sande.

Fakta om stillingene :

Ved våre tjenestesteder Tunnelveien 44-46 og 7 tallet har vi ledige faste helgestillinger. Dette er turnusstillinger med arbeid på dag og kveld.

Stillingene varierer fra 14-32 %, og varierer mellom langvakter på 12,5 timer og med vanlige 7,5 timers vakter. Tjenestestedene gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser som har ulike bistandsbehov.

De kan ha behov for bistand til blant annet ivaretakelse av hygiene og stell, ernæring, forflytning, legemiddelhåndtering, deltakelse i fritidstilbud og jobb.

Viktigste arbeidsoppgaver :

 • Veilede og bistå den enkelte til å bruke og utvikle egne evner for å oppleve mestring i eget liv.
 • Tilrettelegge aktiviteter ut fra den enkeltes behov.
 • Krav til kvalifikasjoner :

 • Vernepleier, sykepleier. Andre søkere med sosialfaglig og / eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.
 • Helsefagarbeider / hjelpepleier
 • Studenter innen vernepleie / sykepleie
 • Søkere i et utdanningsløp mot helsefagarbeider og studenter innen sosialfaglig og / eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.
 • Ved eventuell tilsetting kreves :

 • Politiattest
 • Førerkort
 • Gjennomført KS- e-læringskursene : "Kompetansehevende tiltak i tjenestene for personer med utviklingshemming" og "kurs i legemiddelhåndtering".
 • Bestått passeringstest i legemiddelhåndtering som vil bli arrangert av Virksomhet Bo - og aktivitetstilbud forfunksjonshemmede.
 • Personlige egenskaper :

 • Er ansvarsbevisst og selvstendig.
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.
 • Vi tilbyr :

 • Lønn i henhold til avtale / tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning.
 • Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
 • Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

  Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

  Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

  Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven.

  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden.

  Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

  Søk på stillingen ved å klikke på Søk på stilling knappen på høyre side.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema