Nærings- og fiskeridepartementet Rådgiver/seniorrådgiver – 2 stillinger i Konkurransepolitisk avdeling – NFD 15/18 Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo15.08.2018Fast
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Oslo
20 dager siden

Konkurransepolitisk avdeling søker etter én medarbeider til fast stilling i seksjon for konkurransepolitikk, og én medarbeider til 1-

årig vikariat, med mulighet for forlengelse i seksjon for offentlig støtte.

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken. Dette innebærer bl.a.

Utforming av konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte med tilhørende forskrifter.

Gjennomføring av EØS-avtalens konkurranseregler, regler om offentlige anskaffelser og offentlig støtte i norsk rett.

Bidra til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder

Faglig og administrativ etatsstyring av Konkurransetilsynet og Klagenemndssekretariatet, samt utøver faglig etatsstyring av anskaffelsesavdelingen i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Konkurransepolitikken er sektorovergripende, og nasjonale og internasjonale regelverk skal sikre effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser til det beste for forbrukerne, samt sikre like vilkår for næringsdrivende.

Konkurransepolitikken har betydning for politikkutformingen på viktige samfunnsområder som f.eks. regional utvikling, forskning-

og innovasjon, miljøpolitikk mv.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes i seksjon for offentlig støtte vil få oppgaver knyttet til ulike prosesser i støtteforvaltningen, som bistand til evaluering av støttetiltak, bistand til utforming og gjennomføring av nye støtteordninger innen ulike områder, oppfølging av ESAs tilsyn med regelverket mv.

Du vil også få oppgaver i forbindelse med departementets budsjettarbeid. Arbeidet er utpreget utadvendt og du vil være i kontakt med ledende fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Den som tilsettes i seksjon for konkurransepolitikk vil kunne få oppgaver knyttet til hele seksjonens portefølje, herunder bl.

a. behandling av konkurransepolitiske spørsmål og ivaretakelse av konkurransehensyn på andre politikkområder, knyttet til regelverksutvikling og atferd som har virkning på konkurransen, etatsstyring av Konkurransetilsynet og Klagenemndssekretariatet, arbeid med årlige budsjettproposisjoner mv.

Seksjonen følger opp konkurransepolitiske spørsmål i nasjonale utvalg og råd og i internasjonale organisasjoner som EU, EFTA og OECD.

Det er utstrakt samarbeid på tvers av seksjonene, og i begge stillingene vil kandidaten også få oppgaver knyttet til avdelingens øvrige ansvarsområder.

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning som samfunnsøkonom, siviløkonom eller tilsvarende på masternivå med gode resultater. Finans og foretaksøkonomi i fagkretsen er en fordel.

Det samme er god kjennskap til sentralforvaltningen og budsjett- og styringsarbeid. Vi søker initiativrike og operative personer som er faglig sterke, har selvstendig vurderingsevne og gode analytiske egenskaper.

God formuleringsevne, både på norsk og engelsk er en forutsetning. Interesse for og relevant erfaring fra avdelingens ansvarsområder vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :

Lønnsspenn : kr 456 900 658 300 (Ltr. 52-60 / 60-72)

Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø, i skjæringspunktet mellom økonomi og juss

Kompetanseutvikling og faglig oppdatering

Hjemmekontorløsninger og trening i arbeidstiden

Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid

God låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse (SPK)

God pensjonsordning gjennom SPK

Moderne lokaler i sentrum

Kopi av attester og vitnemål som ikke kan sendes elektronisk, sendes Nærings- og fiskeridepartementet, Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo.

Søknadsdokumenter returneres ikke.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Monica Wroldsen på tlf. 936 796 39 eller avdelingsdirektør Nils-

Ola Widme på tlf. 930 82 882.

Søknadsfrist : 15. august 2018

Søk
Søk
Min e-postadresse
Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
Fortsette
Applikasjonsform