Doktorgradsstipendiat i barnevern
UNIVERSITETET I AGDER
KRISTIANSAND S, NORGE
5 dager siden
source : NAVVIS

Jobbnorge ID : 189752

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i barnevern, tilknyttet Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, for en periode på tre år, evt.

fire år med 25 % pliktarbeid. Søkerne bes angi om de søker begge variantene eller primært tre- eller fireårig. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

har fire institutter : Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

tilbyr femårige integrerte masterstudier i barnevern og studier i sosiologi og sosialt arbeid på bachelor- og masternivå.

Instituttet tilbyr spesialisering i sosiologi og sosialt arbeid i fakultetets ph.d.-program.

Arbeidsoppgaver

Som første institusjon i landet har UiA startet en femårig masterutdanning i barnevern. Studiet har en tverrfaglig profil, der målet er å utdanne reflekterte, kritiske og etisk bevisste barnevernsarbeidere.

Studieprogrammet er utviklet i nært samarbeid med praksisfeltet og studentene veksler mellom studier i praksis og studier på universitetet.

Dette innebærer blant annet praksisperioder i fire av de fem studieårene. Stipendiaten vil inngå i utdanningens fagmiljø.

Det er ønskelig med doktorgradsprosjekter som knyttes til et eller flere av følgende fagfelt :

 • Omsorg / omsorgssvikt
 • Miljøterapi / aktivitetsfag
 • Digitalisering og kommunikasjon
 • Kultursensitivitet og mangfold
 • Sosialpolitikk / familiepolitikk
 • Andre tema vil også kunne vurderes forutsatt at relevansen for barnevern er tydeliggjort. Ved ansettelse i fire år med 25% arbeidsplikt vil stipendiaten få arbeidsoppgaver som primært er tilknyttet masterstudiet i barnevern.

  Nødvendige kvalifikasjoner

  Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av

  Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets phd-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. Mer informasjon om

  Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag / mastergrad innenfor barnevern eller sosialt arbeid med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl.

  på master / hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

  Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

  Ønskede kvalifikasjoner

  Det er ønskelig at den som ansettes har praksis fra barnevernet. Annen praksis fra arbeid med barn, unge og familier vil også være relevant.

  Personlige egenskaper

  Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig.

  Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Generell informasjon

  UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

  Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

  Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

  Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

  I henhold til offentlighetsloven 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres.

  Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

  Søknad

  Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

  Følgende må lastes opp elektronisk :

 • Vitnemål med karakterer
 • Masteroppgave / hovedfagsoppgave
 • Attester
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.
 • Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

  Søknadsfrist : 15.08.20.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Retningslinjer for personvern . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsett
  Utfylningsskjema