Psykologspesialist/psykolog
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE DPS POLIKLINIKK STRAND
JØRPELAND, NORGE
5 dager siden
source : NAVVIS

Presentasjon av stillingen :

Psykologspesialist / psykolog ønskes til Sandnes DPS poliklinikk Strand. Oppstart snarest.

Vi vil styrke den psykologfaglige kompetansen i vår avdeling. Avdelingen har omkring 12,5 årsverk som gir et et utvidet poliklinisk tilbud.

Vårt tilbud er ordinær- og ettervernspoliklinikk, struktur- og stabiliserings avdeling (dagtid), ambulante tjenester. Poliklinikken har ansvar for innbyggere over 18 år kommunene Strand, Hjelmeland og del av Sandnes (gml Forsand).

Poliklinikken tilbyr individualterapi, gruppe terapi, pasientundervisning og kurs. Vi vektlegger bred terapeutisk fagforståelse hvor en tilpasser behandling i forhold til den enkelte pasientens tilstand og funksjonsnivå.

Faglig kvalitet og erfaringsoverføring innenfor terapeutisk arbeid er i fokus gjennom ukentlige tverrfaglige møter / undervisning og felles fagdager.

Vi holder til i nyoppussede lokaler på Jonsokberget i Jørpeland sentrum, Strand kommune. Etter åpning av Ryfast er reisetid svært redusert med godt kollektiv tilbud.

Poliklinikk Strand har et godt etablert samarbeid med kommunene Strand, Hjelmeland og Sandnes (gml Forsand), som inkluderer faste samhandlingsmøter med fastlegekontorene og kommunal psykisk helsetjeneste i vårt opptaksområde.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av psykiske lidelse i tråd med gjeldende føringer i pakkforløp psykisk helsevern voksne (PHV).
 • Fagutvikling gjennom deltagelse i tverrfaglig team.
 • Psykologspesialister gir veiledning til ikke-spesialister og veiledning / diagnoserådgivning til andre yrkesgrupper.
 • Samarbeid internt på poliklinikken, andre avdelinger i Sandnes DPS øvrige avdelinger i klinikk psykisk helsevern voksne og helseforetaket, samt kommunale helsetjeneste.
 • Kvalifikasjoner

 • Godkjent psykologspesialist / eller autorisert psykolog.
 • God muntlig og skriftlig fremstillblingsevne i norsk. (min B2 nivå se under)
 • God utredningskompetanse og / eller terapifaglig kompetanse.
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens-testen, eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

 • Gode IKT kunnskaper.
 • Ønskelig med førerkort, noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Personlige egenskaper

 • Engasjement for en god psykisk spesialisthelsetjeneste.
 • Fleksibel og strukturert, dvs både kunne samarbeide i tverrfaglig team og arbeide selvstendig.
 • Bidra til å vedlikeholde et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En spennende og utviklende jobb
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilgang på klinikkens interne kurs, inkl nyansatt kurs
 • Faglig utvikling
 • Gode pensjon og forsikringsordninger
 • Gode elferdsordninger
 • Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema