Førstekonsulent - eksamensarbeid
Universitetet i Stavanger
Stavanger
7 dager siden

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førstekonsulent - eksamensarbeid ved Fakultetsdministrasjonen Handelshøgskolen UiS.

Hovedoppgaver :
 • eksamensarbeid
 • eksamensarbeid
 • generell administrasjon og service
 • Den som ansettes bør ha følgende kvalifikasjoner :

 • relevant høyere utdanning på bachelornivå
 • relevant erfaring
 • kjennskap til relevante dataverktøy
 • Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes har :

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • stor arbeidskapasitet, er systematisk, løsningsorientert, selvstendig og strukturert
 • gode samarbeidsevner, og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø
 • Vi tilbyr :

 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.103, kode 1408, kr 386.000-459.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
 • Hjem-jobb-hjem
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Egil Kristensen, tlf 51833776, epost egil.

  kristensen uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost kirsten.sikveland uis.no

  Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

  Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven 25.

  1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Handelshøgskolen ved UiS.
 • Fakultetsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.
 • eksamen
 • generell administrasjon og service
 • 3. Arbeidsoppgaver

 • administrativt ansvarlig for fakultets eksamensarbeid.
 • ansvarlig for fakultetets arbeid med digitalisering av eksamen.
 • saksbehandle og følge opp klagesaker vedrørende sensur og karaktersetting.
 • bistå ved semesterregistrering og oppmelding til studier og eksamen.
 • kontaktperson rom- og timeplanlegging.
 • opptaksrelatert arbeid ved enheten.
 • informere og veilede studenter om plikter og rettigheter i henhold til lov og regelverk.
 • ivareta førstelinjetjeneste, herunder håndtere henvendelser fra studenter, ansatte og besøkende.
 • ivareta nødvendige kontorservicefunksjoner for enheten.
 • ivareta annet kontor- / sekretærarbeid for ledelsen ved enheten.
 • praktisk tilrettelegging av møter og andre aktiviteter i regi av fakultetsledelsen.
 • andre servicerelaterte oppgaver ved enheten.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", godtar jeg neuvoos personvern og vilkår og godtar å motta relevante e-postvarsler. (avbryt når som helst) Se her
  Fortsette
  Applikasjonsform