Seniorrådgiver (fast) - Lege
Tilsynsmyndigheitene
Oslo, Norge
5 dager siden

2019 / 14 - Seniorrådgiver (fast) - lege

Søk på stillingen

Statens helsetilsyn har en ledig, fast stilling som seniorrådgiver, for tiden med tjeneste i Avdeling for kommunale helse-

og omsorgstjenester. Avdelingen har blant annet ansvaret for behandling av enkeltsaker som handler om helsepersonell og virksomheter.

I tillegg er systematisering av saker, råd og veiledning til helsepersonell og helsetjenester viktige oppgaver.

Oppgavene som ligger til stillingen er knyttet til utvikling av tilsynet. For tiden vil det være hovedvekt på tilsyn med digitale løsninger i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den som blir ansatt vil samarbeide med fylkesmennene, ulike fagmiljø og brukere. Avdelingen arbeider særlig med å bedre tilsynet og å utvikle rollen som faglig overordnet myndighet for fylkesmennene.

Du vil også bli involvert i vårt overordnede arbeid for å utvikle effektive og virkningsfulle tilsynsmetoder.

Som overordnet myndighet på tilsynsområdet har Statens helsetilsyn ansvar for opplæringsvirksomhet og for å koordinere, harmonisere og utvikle tilsyn samt støtte fylkesmennene i klagesaksbehandlingen.

Søknadsfrist : 19.11.2019 Arbeidsgiver : Statens helsetilsyn Sted : Oslo Stillingstittel : 2019 / 14 - seniorrådgiver (fast) -

lege Heltid / Deltid : Heltid Ansettelsesform : Fast Stillingsprosent : 100 Webcruiter-ID : 4141175094 Stillinger : 1 Sosial deling :

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å styrke tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester og samhandling mellom tjenestenivåene
 • Utvikle tilsynsmetodikk, med særlig vekt på tilsyn med digitale løsninger i helse- og omsorgstjenester
 • Skaffe oversikt og systematisere kunnskap om digitale løsninger for å sikre trygge og gode tjenester
 • Bidra til å etablere og delta på egnede samhandlingsarenaer med tjenestetilbydere og myndigheter om digitale løsninger
 • Oppsummere og formidle erfaringer fra tilsynsarbeidet vårt, inkludert planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn med digitale løsninger
 • Arbeidet krever tverrfaglig tilnærming og nært samarbeid med andre helsepersonellgrupper og jurister, og andre profesjonsgrupper.

  Nødvendige kvalifikasjoner :

 • Lege med spesialisering i samfunnsmedisin. Spesialitet i allmennmedisin kan være aktuelt.
 • God kunnskap om kommunale helse- og omsorgstjenester og samhandling mellom tjenestenivåene.
 • Erfaring fra systematisk arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • Erfaring fra internkontroll, herunder bruk av digitale kvalitets- og styringssystemer
 • Kunnskap om og oversikt over sentrale aktører og interessenter i helsesektoren
 • Ledererfaring, inkludert erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med tilsyn og revisjon
 • Relevant erfaring fra kommunal og statlig forvaltning
 • Erfaring med utadrettet kommunikasjon og formidling
 • Personlige egenskaper

 • Gode analytiske egenskaper
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert
 • Grundig og effektiv
 • Lønn etter avtale.

  Det blir trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Statens helsetilsyn har sentrale lokaler i Oslo med egen kantine, sykkelgarasje med tilhørende garderobe, og trimrom som det er anledning til å benytte en time i uken i arbeidstiden.

  Statens helsetilsyn har fleksibel arbeidstid (jf. særavtale om fleksibel arbeidstid i staten).

  Den statlige arbeidsstokken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Målet er derfor å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

  Vitnemål og attester skal legges ved søknaden. Originaler / bekreftede kopier skal tas med ved intervju. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetsloven 25.

  Arbeidssted Møllergata 24, 0179 Oslo Norge

  Søk
  Legg til i favoritter
  Fjern fra favoritter
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema