Roughneck
Archer
Sandnes, NO
38 dager siden

Rapporteringslinje

Boredekksarbeider rapporterer til Borer.

Rolle

Boredekksarbeider skal gi støtte til borecrew.

Hovedansvar

Kunne operere og vedlikeholde alt utstyr på boredekk.

Kjennskap til gjeldende krav og styringssystem (Archer, operatør, myndigheter) for kunne utføre arbeid på en sikker og forsvarlig måte.

Ansvarlig for orden og renhold i sine områder, kjenne til daglige og ukentlige rutiner, samt viktigheten av før og etterbruksjekk.

Ha operasjonelle kunnskaper om ulike operasjoner på boredekk

Ved uregelmessigheter i operasjon skal det rapporteres til overordnede umiddelbart.

Kunne drifte MPA (Mud Processing Area), og forstå viktigheten av rapportering til overordnede.

Kunnskap om pumperom, og kunne assistere tårnmann ved behov.

Kunnskap om brønnkontroll, og hvordan reagere i en situasjon.

Implementere og gjennomføre Archer HMS-kultur, og delta på sikkerhetsmøter plagt av operatør og myndigheter.

Utføre eller assistere i arbeidsoppgaver eller prosjekter pålagt fra nærmeste overordnede.

Begrensninger av fullmakt

Denne stillingsbeskrivelse er kun en veiledning for ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og skal forøvrig ikke erstatte arbeidsoppgaver som vanligvis utføres av denne posisjon.

Utdannelse

Tverrfaglig eksamen i bore og brønnteknikk

Minimum 3 turer offshore

Kompetanse iht. Norsk Olje og Gass retningslinje #24 og kontrakt med kunde

NO - Archer Platform Drilling

Søk
Søk
Min e-postadresse
Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
Fortsette
Applikasjonsform