Førsteamanuensis/førstelektor innen akutt og kritisk syke
Høgskolen i Oslo og Akershus
Kjeller, Norge
4 dager siden

Vi har en visjon om å bli et av landets beste sykepleierutdanninger innen 2024 og å bygge et ledende kompetansemiljø innen flere fagområder på vårt nye universitet.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker én medarbeider som førsteamanuensis / førstelektor i midlertidig stilling tilknyttet fagområdet akutt og kritisk syke.

Stillingen har varighet til 31.10.22 og det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Instituttet skal omorganiseres og starter med ny programplan for sykepleierutdanningen høsten 2020. Det betyr at året som kommer vil være preget av arbeid med ny programplan og etablering av ny organisering.

Samtidig skal vi ivareta høy utdanningskvalitet for nåværende studenter. Derfor søker vi en kvalifisert person som vil bidra til stabilitet i veiledning og undervisningsaktivitet for studenter, og som vil være en støttespiller for kollegaer i en tid som preges av endring.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. I fjor ble det publiserte 196 forskningsartikler på instituttet.

Fakultet for helsevitenskap har to Ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse. Forskning og utdanning henger tett sammen og vi ønsker søkere som trives både med å utvikle og drive forskningsprosjekter, samt bidrar til både forskningsbasert og praksisnær utdanning.

Som førsteamanuensis / førstelektor hos oss, vil du få 35 % forskningstid.

Lenke til forskningsstrategien vår finner du her.

OsloMet har studiested på Kjeller, Pilestredet og i Sandvika. Arbeidssted vil fortrinnsvis være ved studiested Kjeller, men undervisning og veiledning ved alle tre studiesteder kan bli aktuelt.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstestillingskompetanse, vil det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Arbeidsoppgaver og ansvar :

 • undervise og veilede i hele utdanningsløpet på sykepleie, men primært på bachelornivå
 • veilede studenter i praksis, i studiegrupper og i simulerings- og ferdighetsenheten (SF)
 • vurderingsordninger og legge til rette for læringsaktiviteter i bachelorutdanningen i sykepleie
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon
 • utvikle studentaktive læringsformer
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • Undervisning og veiledning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt.

  Kvalifikasjonskrav :

 • Ph.D.- grad innen fagområde akutt og kritisk syke
 • relevant mastergrad og bachelor sykepleie
 • relevant kompetanse og erfaring innen akutt og kritisk syke
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk og engelsk
 • Vi vil legge vekt på :

 • nyere klinisk erfaring i spesialisthelsetjenesten
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høgskole- / universitetsnivå
 • erfaring med å bruke digitale undervisningsverktøy
 • Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges.

  OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

  Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

  Vi ønsker deg som har

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god evne til å inspirere og veilede kandidater og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • evne til å være løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • evne til å møte studentene som ansvarlige deltaker i egen læring
 • Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

  Søk
  Legg til i favoritter
  Fjern fra favoritter
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema