Stipendiat i anvendt matematikk
Universitetet i Stavanger
Stavanger
14 dager siden

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i anvendt matematikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid.

Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra mai 2018.

PhD oppgaven går ut på å analysere en- og to-fase strømning av ikke Newtonske fluider i mikrokanaler. Kandidaten skal utvikle en algoritme som kopler modeller fra statistisk fysikk som beskriver vekselvirkninger av makromolekyler med tradisjonelle Navier-Stokes løsere.

Den som ansettes må ha sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor innenfor fysikk, anvendt matematikk, fluidmekanikk, ingeniørfag, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning.

Videre må den som ansettes kunne dokumentere gode kunnskaper innenfor programmering, og det er ønskelig at den som ansettes kan C, C++ eller Python.

Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 436 900 bto pr år.Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Aksel Hiorth, epost aksel.hiorth uis.

no Dr. Espen Jettestuen, epost eje iris.no eller Dr. Dmitry Shogin, epost dmitry.shogin uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-

rådgiver Margot A.Treen, tlf 51 831419, epost margot.treen uis.no.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet.

Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer.

Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk
Søk
Min e-postadresse
Ved å klikke på "Fortsett", godtar jeg neuvoos personvern og vilkår og godtar å motta relevante e-postvarsler. (avbryt når som helst) Se her
Fortsette
Applikasjonsform