Lufthavnbetjent
Avinor
Båtsfjord lufthavn, Norge
10 dager siden

Ved Båtsfjord lufthavn, blir det ledig stilling som lufthavnbetjent. Lufthavnbetjenten er en del av et vaktlag som utfører vakttjeneste, brann-

og redningstjeneste, og som i tillegg skal utføre forefallende arbeid i plasstjenesten, som vedlikehold av rullende materiell, elektroinstallasjoner, bygg-

og ventilasjon og annet vedlikeholdsarbeid. Arbeidstiden samt hjemmevakt er definert som skift- og turnustjeneste. Du må :

 • ha helse som tilfredsstiller de medisinske krav til stillingen. Fysiske og medisinske krav må bestås før tilsetting
 • være vant med trening, og ha gode, innarbeidede rutiner for trening i egen hverdag
 • ha relevant utdanning - videregående skole med fagopplæring relatert til denne type tjeneste som her beskrives
 • ha førerkort klasse CE, det er en forutsetning for tilsetting, dersom dette mangler må du forplikte deg til å ta dette innen prøvetidens utløp.
 • Det blir i så fall en bekostning du må ta for egen regning

 • gjennomføre og bestå den opplæring som er nødvendig for å utføre plass, brann og redningstjeneste
 • ha gode og tilfredsstillende norsk- og engelskkunnskaper
 • ha evne og vilje for å ha et utstrakt samarbeid både internt på teamet og ved lufthavnen
 • Du bør ha :
 • maskinførerbevis
 • maskinførerbevis
 • kompetansebevis for utrykningskjøretøy
 • Kvalifikasjoner :

 • relevant praksis, gjerne fra lufthavndrift eller fra brannvesen
 • relevant fagkompetanse, primært elektriker, men annen relevant fagkompetanse kan også komme i betraktning ( mekaniker, anleggsmaskinfører, elektriker, automasjon, VVS, bygningsfag)
 • gode kunnskaper i bruk av PC som arbeidsverktøy
 • Du måkunne arbeide selvstendig, vise initiativ og ta ansvar. Evne og vilje tilsamarbeid og en generell positiv innstilling er viktig.

  Uttømmende politiattest(UPA) kreves før tilsetting. Den som tilsettes må forplikte seg til ågjennomføre opplæring Avinor AS ser som nødvendig for stillingen.

  Søker må kunne identifisere seg med, og i praksis samarbeide og opptre i tråd med Avinors verdikrav, og forholde seg til vedtatte etiske retningslinjer.

  Avinor tilbyr lønn etter fast tariff. Nærmere opplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til lufthavnsjef Eirik Pedersen.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", godtar jeg neuvoos personvern og vilkår og godtar å motta relevante e-postvarsler. (avbryt når som helst) Se her
  Fortsette
  Applikasjonsform