Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i matematikkdidaktikk/matematikk
Haugesunds Avis
Nesna, Norge
4 dager siden
source : Helgelendingen

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veilednings- og vurderingsoppgaver innen matematikkdidaktikk på bachelor og masternivå.
 • Forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentrale ved fakultetet. Det er viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • Det forutsettes at den som ansettes i førstestilling bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet sammen med kollegaer.
 • Kvalifikasjonskrav

  Ansettelse som førsteamanuensis / førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad primært i matematikkdidaktikk / matematikk. Tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet kan også vurderes.
 • De som har kompetanse innen matematikk må vise til bred og dokumenterbar matematikkdidaktisk kompetanse gjennom yrkespraksis.

 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid primært matematikkdidaktikk.
 • De som har kompetanse innen matematikk må vise til bred og dokumenterbar matematikkdidaktisk kompetanse gjennom yrkespraksis.

 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.
 • Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på . Søkere til midlertidig stilling må inneha nødvendig utdanningsfaglig kompetanse på tidspunktet for ansettelse.

  Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende i matematikkdidaktikk / matematikk.
 • De som har kompetanse innen matematikk må vise til bred og dokumenterbar matematikkdidaktisk kompetanse gjennom yrkespraksis.

 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.
 • 09.19, se mer informasjon på . Søkere til midlertidig stilling må inneha nødvendig utdanningsfaglig kompetanse på tidspunktet for ansettelse.

  Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på :

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Erfaring fra undervisning på grunnskole eller videregående skole.
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet.
 • Vi tilbyr

  Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor.

  Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Generell informasjon

  Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

  Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

  Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

  Kontakt

  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til :

 • Faggruppeleder Morten Einar Edvardsen, e-post : , tlf. 75 05 78 23
 • Professor Mohamed el Ghami ; , tlf 75 05 79 31
 • Søknadsprosessen

  Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

  Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

  Søknad

  Søknad sendes innen 02.08.2020

  Den elektroniske søknaden skal inneholde :

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen.
 • Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.

 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner
 • All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

  Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

  Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten.

  Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

  Ref.nr. 30070757

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema