Stipendiat i kritisk literacy
Høgskolen i Telemark
Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn, Norge
38 dager siden

Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat innenfor kritisk literacy, med antatt tiltredelse 01.

01.2019, evt. etter nærmere avtale.

Stillingen er knyttet til Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Campus Vestfold, men arbeidsoppgaver ved andre campus må også påregnes.

Stillingen er knyttet til fakultetets ph.d.-program PEDRES (Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole).

Ved institutt for språk og litteratur kan vi tilby et dynamisk og robust fagmiljø bestående av ca. 80 fagpersoner i norsk, engelsk og spansk.

Instituttet har solid historikk på forsknings- og utviklingsarbeid og høy forsknings- og utviklingsaktivitet, særlig innenfor områdene tekstvitenskap, læremiddel og fagdidaktikk.

Kunnskapsdeling og samarbeid er viktige kjerneverdier blant våre fagfolk, både på instituttet og på fakultetet.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor enten nordisk språk og / eller litteratur, norsk som andrespråk eller et annet fagområde relevant for stillingen.

Søkeren må ha karakter B eller bedre fra master eller hovedfag.

Det forutsettes at den som får stillingen, søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning.

Den som tilsettes, må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om stillingen

Målet med denne rekrutteringsstillingen er å øke den forskningsbaserte kunnskapen om kritisk literacy, fortrinnsvis i digital kommunikasjon, på 5.

 • 10. trinn i grunnskolen. Prosjektet må være forankret i skolens norskfag. Ph.d-prosjektet må tilpasses profilen til Forskergruppe i sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk og multimodalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Stipendiatstillingen har som hovedmål å lede fram til en ph.d.-grad. Tilsettingsperioden er fire år, mens ph.d.-studiet er normert til tre år.

  Ett år skal benyttes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved instituttet og fordeles vanligvis med 25 % per år.

  For utfyllende opplysninger om stillingen, kan førsteamanuensis Aslaug Veum, tlf. +47 31 00 93 62 / +44 97 76 02 31, ved Institutt for språk og litteratur kontaktes, evt.

  instituttleder Astrid Granly, tlf. +47 31 00 91 48 / +47 419 08 910.

  Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn

  Stillingen lønnes som stipendiat (kode 1017) : NOK 449 400 per år. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

  Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Andre opplysninger

  Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

  Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders-

  og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

  Instituttet har få menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

  I henhold til offentlighetslovens 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

  Slik søker du

  Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre Søk stillingen .

  Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden :

 • attesterte vitnemål og attester fra høgskole / universitet
 • hovedfags- / masteroppgaven
 • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse. Her bør søkeren formulere tema, mål for prosjektet, forskningsspørsmål, relevant teori og aktuell forskningsmetode og foreslå en framdriftsplan.
 • Skissen vil bli vurdert ut fra vitenskapelig potensial og relevans for skolen. Prosjektskissen vil sammen med hovedfags-

  masteroppgaven, resultater fra eksamener og publikasjoner utgjøre hovedgrunnlaget for vurdering av tilsetting som stipendiat.

 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser.
 • Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

  Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform