Fagkonsulent med stedfortrederansvar
Sykehuset Østfold
Sarpsborg
5 dager siden

Seksjon voksenhabilitering er en spesialisthelsetjeneste for mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av komplisert eller sammensatt karakter.

Mennesker med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse (utviklingshemming) og / eller autismespekterforstyrrelse utgjør en stor andel av pasientgruppen.

Mennesker med progredierende muskelsykdommer, cerebral parese, oa. inngår også. Arbeidsformen er poliklinisk og ambulant.

Seksjonen er fylkesdekkende. I tillegg til merkantile stillinger og seksjonsleder er flere faggrupper representert - psykologspesialister, overlege / psykiater, vernepleiere, sosionom og fysioterapeuter.

Seksjon voksenhabilitering (HAVO) er lokalisert i Sarpsborg sentrum, sammen med HABU, BUPP Sarpsborg, DPS Sarpsborg og TSB Sarpsborg.

Etter helsepersonelloven 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for ådokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Vigjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant vedansiennitetsberegning.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedarbeidsområdene for denne stillingen er spesialisthelsetjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser.og andre funksjonshemminger
 • Arbeidsoppgaver knyttet til ovennevnte vil være :

 • Veiledning / rådgivning i forhold till aktuelt lovverk
 • Psykoedukasjon / mestringsorienterte samtaler ift mellesker med autismespekterforstyrrelse / lett utviklignshemming
 • Veiledning knyttet til atferd som utfordrer
 • Samarbeid med kommunale instanser / nettverk, herunder opplæring og veiledning
 • Samarbeid med andre seksjoner / avdelinger ved sykehuset
 • Rapportskriving og annen påkrevet dokumentasjon
 • Samarbeid med øvrige faggrupper i seksjonen
 • Stedfortrederansvar :

 • stedfortreder for seksjonsleder med dens fravær
 • avgrensede oppgaver knyttet til drift av seksjonen
 • Kvalifikasjoner

 • treårig høgskoleutdanning, helse / sosialsfaglig eller pedagogisk
 • Minst et års videreutdanning
 • Erfaring fra og interesse for arbeid med seksjonens målgrupper
 • Erfaring og interesse for ledelse
 • Personlige egenskaper

 • Du har en god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du er en god teammedarbeider, men kan også jobbe selvstendig
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende / verger, andre samarbeidspartnere og øvrige kollegaer
 • Du har god formidlingsevene, både skriftlig og muntlig
 • Du er positiv og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Vi tilbyr

 • Et aktivt og trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for fagutvikling
 • Bruk av leasingbiler ved ambulant virksomhet
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs : KLP på 1-2-3
 • Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema