Styrarassistent 50% fast - Hamramyra barnehage
HAMRAMYRA BARNEHAGE
ÅGOTNES, NORGE
1 dag siden
source : NAVVIS

Org.nr. : Stillingsident : Presentasjon av stillingen :

Arbeidsoppgåver :

 • Følgje opp og utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen i tråd med nasjonale og lokale føringar
 • Administrative og personaloppgåver delegert av styrar
 • Være med å byggje opp og vidareutvikle eit godt og sterkt fagmiljø i barnehagen og være ein sentral del av leiarteamet
 • Arbeide for eit godt og trygt arbeidsmiljø
 • Kvalifikasjonar : Må ha :

  Må ha :

 • 3-årig barnehagelærarutdanning eller anna tilsvarande pedagogisk utdanning
 • Ønskjeleg med :

 • Erfaring frå liknande stilling
 • Personlege eigenskapar :

 • Du er positiv, utviklings- og endringsmotivert
 • Faglege ambisjonar og hjarte for det du driv med
 • Du har god Ikt kunnskap
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsevner og motivere dei tilsette
 • Evne til klar, tydeleg og ivaretakande kommunikasjon
 • Fleksibel
 • Driv og evne til å arbeide godt under press
 • Du må også kunne jobbe på avdeling ved behov
 • Vi tilbyr :

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga.

  Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

  Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

  Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar.

  Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista.

  Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

  Link til søknadsskjema : For mer informasjon kontakt : , Vivian Ones Ekerhovd, Tlf : +47 55096201, Mobil +47 93039659

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema