Avdelingsleder for Senter for psykofarmakologi, Klinikk for psykisk helse og rus
DIAKONHJEMMET SYKEHUS VOKSENPSYKIATRISK AVDELING RUSPOLIKLINIKK
OSLO, NORGE
5 dager siden
source : NAVVIS

Presentasjon av stillingen :

Fra 01.01.20 er det iverksatt ny organisasjonsstruktur ved Diakonhjemmet Sykehus. Det er etablert fem klinikker og Klinikk for psykisk helse og rus er en av disse.

Klinikken består av fire avdelinger : Voksenpsykiatri, Barn og unge Vest, Alderspsykiatri og Senter for psykofarmakologi

Klinikken er i gang med utvikling av strategiske satsingsområder for å ivareta sin lokalsykehusfunksjon for årene fremover.

Vi søker etter en erfaren leder som vil utvikle Senter for psykofarmakologi (SFP) som del av klinikken.

Vi ønsker en leder som kan motivere sine medarbeidere og videreutvikle Senter for Psykofarmakologi som en ledende virksomhet innen klinisk farmakologi nasjonalt og internasjonalt.

Senter for Psykofarmakologi er et kompetansesenter i klinisk psykofarmakologi med ca. 25 medarbeidere. Avdelingen arbeider for å fremme kunnskap om legemidler og bivirkninger, og har som mål å bidra til mer rasjonell legemiddelbruk.

Dette gjør vi gjennom legemiddelanalyser, farmakogenetiske analyser og rusmiddelanalyser, forskning, kurs og foredrag og psykofarmakologisk poliklinikk.

Vi vektlegger tolkning av prøvesvarene for å øke nytteverdien i klinisk praksis. Vi er akkreditert etter ISO 15189 og godkjent som utdanningsinstitusjon for leger til spesialiteten klinisk farmakologi.

Vi utfører forskning innen psykofarmakologi og utvikler ny kunnskap som kommer pasientene til gode. De mottatte pasientprøvene inngår i ulike forskningsprosjekter.

Forskningen øker forståelsen for hvilke faktorer som bør tas hensyn til, slik at valg av legemidler og dose bedre tilpasses den enkelte pasient.

Avdelingsleder skal utøve ledelse som innebærer fullt ansvar for både fag, personell, økonomi. Avdelingslederen vil rapportere til klinikkleder og inngå i klinikkleders lederteam.

Det forventes at avdelingsleder i tillegg til å levere på oppdrag i egen avdeling har et helhetlig klinikk- og sykehusovergripende perspektiv.

Senter for psykofarmakologi består av fire enheter :

 • Preanalyse og farmakogenetikk
 • Legemiddelanalyse og IKT
 • Vi søker etter :

 • En leder med høyt engasjement og god kunnskap innen fagområdet psykofarmakologi, herunder bruk av legemiddelmonitorering og farmakogenetiske analyser for persontilpasset behandling av pasienter med psykiske lidelser.
 • En motiverende og tydelig leder som skal ha ansvar for å drifte og utvikle avdelingen som sentral og nasjonal aktør
 • En leder som er opptatt av forskning som del av våre lovpålagte oppgaver sammen med klinisk drift
 • Et medlem til klinikkens lederteam som er god på samhandling med de andre avdelingslederne i klinikken og i hele sykehuset
 • En leder som er i stand til å tenke strategisk, som inspirerer til engasjement, er samhandlings- og samarbeidsdyktig, kreativ og har høy integritet.
 • Avdelingslederen har ansvar for :

 • at fagområdet utvikles i den retning et moderne sykehus og god pasientbehandling krever.
 • avdelingens økonomi, personell, utstyr og areal.
 • å planlegge virksomheten gjennom avdelingens strategiarbeid, mål og handlingsplaner.
 • bemanning og kompetanseutvikling.
 • at avdelingen har et forsvarlig arbeidsmiljø og at HMS-arbeidet ved enheten drives systematisk.
 • informasjonsflyten i avdelingen.
 • å videreutvikle arbeidsprosesser og samarbeidsstrukturer.
 • Kvalifikasjoner

 • Relevant helsefaglig utdanning på masternivå, presumptivt med relevant doktorgrad og / eller spesialistutdanning i psykiatri / klinisk farmakologi
 • Relevant ledererfaring
 • Personlig egnethet
 • Personlige egenskaper

 • God evne til samhandling og kommunikasjon
 • Evne til å bygge relasjoner og inspirere medarbeidere
 • Gode beslutnings- og gjennomføringsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Vi tilbyr

 • Et utfordrende arbeidsoppdrag på et sykehus i endring
 • Kompetente medarbeidere
 • Ledertrening og kompetanseutvikling i årene som kommer
 • Handlingsrom for å utvikle avdelingen
 • Lønn etter avtale
 • Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Referanser medbringes til et eventuelt intervju.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Retningslinjer for personvern . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsett
  Utfylningsskjema