Seksjonsoverlege
Helse Stavanger HF
Stavanger
8 dager siden

Arbeidsoppgaver

 • Er medansvarlig for seksjonens drift sammen med avdelingssykepleier. Det er en lederstilling som forplikter på avdelingens vegne.
 • Har det medisinske ansvaret for seksjonen.
 • Seksjonens økonomistyring og driftstilpassing skjer i samarbeid sammen med avdelingssykepleier
 • Er ansvarlig for at kvaliteten er faglig forsvarlig og at virksomheten drives i overensstemmelse med lover og forskrifter.
 • Utarbeide mål og virksomhetsplaner for seksjonen og fremme disse videre i organisasjonslinjen. Disse må være i overenstemmelse med klinikkens og SUS sine målsettinger.
 • Utarbeide og oppdatere interne prosedyrer, metoder og rutiner for seksjonen.
 • Har ansvar for faglig utvikling for seksjonens medarbeidere, samt nødvendig forskningsaktivitet samt motivere for dette.
 • Stimulere til individuell, faglig og personlig utvikling for alle medarbeidere på seksjonen. Ta initiativet til utvikling av metoder og prosedyrer til beste for pasienten.
 • Holde seg faglig oppdatert i eget fagområde.
 • Har medansvar for at kvalitetssikring og HMS-arbeid blir drevet etter gjeldende prosedyrer, og arbeide aktivt for at fastsatte standarder for kvalitet og HMS blir nådd.
 • Informere og utvikle sine medarbeidere til å samarbeide om klinikkens og sykehusets mål med spesiell vekt på utdanning og forskning (gruppe 1 status)
 • Aktivt samarbeide med andre seksjoner, avdelinger og med sykehusets administrasjon
 • Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i gastrokirurgi
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

 • Administrativ kompetanse ønskelig.
 • Ønskelig med PHD innen gastrokirugi.
 • Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
 • Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Personlig egnethet vil bli tilagt avgjørende betydning.
 • Du har et godt lag med folk, og får fram det beste i dem
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform