Studenter - Virksomhet boveiledning sentrum
SARPSBORG KOMMUNE KARL JOHANS GATE 2/3 ETG SERVICEBASE
SARPSBORG, NORGE
5 dager siden
source : NAVVIS

Beskrivelse av arbeidssted

Virksomhet boveiledning sentrum er en del av boveiledningstjenesten i Sarpsborg kommune. Virksomheten har ca. 150 årsverk fordelt på 7 team.

Virksomheten yter tjenester til barn og unge i form av avlastning, arbeid- og aktivitetstilbud til unge / voksne og boveiledning til voksne med funksjonsnedsettelse fysisk og / eller psykisk, rus og psykiatri.

Virksomheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for tjenestemottakerne, med grunnlag i styrende dokumenter i Sarpsborg kommune med stort fokus på Livslangetjenester og brukerstemmen.

Ved Team Karl Johansgate 2.etg. servicebase søker vi nå engasjerte, dyktige og trygge kollegaer som kan ivareta brukernes behov.

Vi gir tjenester til 6 brukere og målet vårt er å fremme livskvalitet, mestring og god helse for brukere med muskelsykdommer, somatiske og fysiske funksjonshemninger.

Hos oss skal hver enkelt bruker få mulighet til å leve og bo mest mulig selvstendig ut fra egne forutsetninger, samt ha en aktiv og meningsfull tilværelse med andre.

Vi har et fagmiljø som er opptatt av å holde høy standard på tjenestene. Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø som vektlegger fagutvikling, engasjement og samarbeidsevner.

Velkommen til en spennende og faglig sterk arbeidsplass!

Stilling / Arbeidsoppgaver

24,65% fast helgestilling ved Team Karl Johansgate 2.etg. Stillingen er ledig fra 17. august (uke 34) og inngår p.t i turnus med arbeid hver 2. helg.

Arbeidsoppgaver :

 • Yte nødvendig helsehjelp, herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon.
 • Tilrettelegge for at våre brukere opplever trivsel, respekt og trygghet i tjenestetilbudet. Sikre brukermedvirkning.
 • Samhandling med interne og eksterne instanser.
 • Fokus på fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.
 • Vi søker

  Deg som er student, og ønsker å bruke din erfaring og kunnskap hos oss. Vi søker deg som :

 • Er kunnskapstørst, og ønsker å utvikle deg faglig og deltar i prosessen med å utvikle våre tjenester.
 • Er lærevillig, strukturert og opptatt av å fullføre oppgaver.
 • Er en trygg og tydelig person som setter brukerne i fokus.
 • Har sunne verdier, høy arbeidsmoral, er endringsvillig og støtter lojalt opp om fattede vedtak.
 • Liker å ha ansvar og er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.
 • Har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes i Sarpsborg kommune.
 • Krav til utdanning

 • Student innenfor helse-, pedagogisk- eller sosialfagligutdanning.
 • Erfaring

  Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med mennesker med muskelsykdommer, somatiske og fysiske funksjonshemninger.

  Personlig egenskaper

  Personlig egnethet vektlegges, og engasjement for brukergruppen er en forutsetning. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og kunne arbeide selvstendig, så vel som i team.

  Du må være trygg på deg selv, samt klar og tydelig i din kommunikasjon verbalt og nonverbalt

  Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes

  Vi tilbyr

  Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.

  Gode pensjons- og forsikringsordninger.

  Tverrfaglig miljø og nettverk.

  Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

  Øvrige vilkår / annet

  Politiattest skal fremlegges før tiltredelse, Jmf. Helsepersonelloven.

  Ønskelig at du har førerkort klasse B.

  Søknad sendes

  Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

  Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

  Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt.

  Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Retningslinjer for personvern . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsett
  Utfylningsskjema