Psykiatrisk sjukepleiar/ vernepleiar
Helse Bergen HF
Fjøsangerveien 36, 5054 Bergen
9 dager siden

Arbeidsoppgåver

 • Poliklinisk og ambulant, utretta behandling og rehabiliteringsarbeid av vaksne pasientar med alvorleg psykisk liding
 • Behandleransvar og kartleggingsoppgåver
 • Pasientoppfølging og miljøterapi etter FACT-modellen
 • Utstrakt grad av oppsøkjande verksemd og arbeid i tverrfagleg team
 • Samhandling med kommunale tenester og spesialisthelsetenesta
 • Arbeidet er hovudsakleg på dagtid, men noko arbeid om ettermiddag og kveld må påreknast
 • Kvalifikasjonar

 • Minimum 3-årig høgskule (sjukepleiar / vernepleiar)
 • Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og / eller rus
 • Ønskjeleg med kunnskap og kompetanse innan kognitiv terapi og recovery-orientert behandling
 • Brei klinisk erfaring frå psykiatri / rus og arbeid med målgruppa i spesialisthelsetenesta og / eller det kommunale tenesteapparatet særleg oppsøkjande arbeid
 • Ønskjeleg med erfaring frå somatikk
 • Søkjar må ha norsk autorisasjon og førarkort kl. B.
 • Utdanningsnivå

 • Høgskule / universitet, diplom- / bachelorgrad
 • Personlege eigenskapar

 • Du er motivert, fleksibel, interessert og har respekt og engasjement for pasientar med psykoselidingar
 • Du er tilpassingsdyktig, løysingsorientert, ansvarsfull og taklar stressande situasjonar med tryggleik og fagleg haldning
 • Du har særs gode evner til kontaktetablering og er nettverkskyndig
 • Du har tolmod, evne til å jobbe langsiktig og har god arbeidskapasitet
 • Du bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Det vil bli lagt stor vekt på at søkjar er personleg skikka til stillinga
 • Vi tilbyr

 • Eit spennande og engasjert arbeidsmiljø med store faglege ambisjonar
 • Gode høve til personleg og fagleg utvikling
 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform