Barne- og ungdomsarbeidar
ONARHEIM BARNEHAGE
UGGDAL, NORGE
5 dager siden
source : NAVVIS

Vil du vere med å gje barna i Tysnes kommune ein innhaldsrik og meistringsfylt kvardag?

Me søkjer etter deg som har eit stort engasjement for barna, og som brenn for å være med å vidareutvikle barnehagane våre.

Hos oss skal barna oppleve ein kvardag som er prega av glede og meistring gjennom leik og samspel. Visjonen vår er : glade vaksne - glade barn! Me ønskjer tilsette som er gode rollemodellar og deltek aktivt i samspel med borna i tillegg til å utføre daglege rutinar og rettleiing av barn.

For tida har me ledig ei 40 % mellombels stilling for barnehageåret 20 / 21.

Arbeidsoppgåver

 • Gje omsorg til det enkelte barn og barnegruppa
 • Vise initiativ med barna og utføre dagelge rutinar
 • Planleggja, gjennomføra og evaluera barnehagen sine aktivitetar
 • Gjennom eigeninnsats bidra til at arbeidsoppgåvene blir løyst på best måte
 • Bidra til godt foreldresamarbeid
 • Halde deg fagleg oppdatert og dele erfaringar med kollegaer
 • Aktiv deltakar i team og kollegasamarbeid
 • Kvalifikasjonar

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar
 • Assistent med erfaring frå barnehage, og med relevant teori frå fagskule, kan også vurderast for stillinga
 • Erfaring frå barnehage er ønskjeleg
 • Grunnleggande forståring for og evne til å bruke IKT som verktøy
 • Gode norskkunnskaper, både munnleg og skriftleg
 • Den som vert tilsett må levera gyldig politiattest, jf. barnehageloven 19
 • Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt
 • Personlege eigenskapar

 • Trygg, varm og omsorgsfull vaksen som set grenser
 • Evnar å ta barneperspektivet, legge til rette for og deltek i barn sin leik og utvikling
 • Har gode evner til å samarbeide og søke ei felles forståing
 • Fagleg engasjert og oppteken av utvikling
 • Fleksibilitet, positiv og initiativrik
 • Sjølvstendig og strukturert med evne til å gjennomføre
 • Vi tilbyr

 • Stillingsstorleik : 40 % vikariat
 • Faglege utfordringar i eit spanande og positivt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmoglegheiter
 • Gode pensjonsordningar gjennom KLP
 • Løn etter kommunalt regulativ
 • Ein arbeidsplass som er IA-verksemd, og har gode rutinar for oppfølging
 • Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Retningslinjer for personvern . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsett
  Utfylningsskjema