100% fast stilling - klinisk spesialist innan Helse- og sosialfag
Helse Førde HF
Førde
26 dager siden

Arbeidsoppgåver

 • Vere pådrivar i kvalitetsarbeid og dagleg drift i seksjonen, i tett samarbeid med leiar og gruppeleiarar / personale
 • Dagleg oppgåver i GAT, sørge for forsvarleg bemanning i seksjonen
 • Tilrettelegging og oppfølging av studentar / nytilsette
 • Vere seksjonsleiar sin stedfortredar ved fråver, og med ansvar for pasientinntak
 • Kvalifikasjonar

 • Helse- / sosialfaglig utdanning med klinisk spesialitet.
 • Erfaring frå sengepost og frå fagfeltet.
 • Utdanningsretning

 • Sjukepleie videreutdanning
 • Utdanningsnivå

 • Høgskule / universitet, diplom- / bachelorgrad
 • Vidareutdanning / Tilleggsutdanning utover oppnådd grad
 • Personlege eigenskapar

 • Vi ønskjer ein person med respekt for den einskilde pasienten, og som har evner til å skape motivasjon og entusiasme, men også tryggleik omkring seg.
 • Du har god fagleg vurderingsevne og arbeider målretta og strukturert.
 • Du må vere personleg eigna, imøtekommande, ryddig og ansvarsbevisst og kunne bidra til eit godt arbeidsmiljø.
 • Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskjeleg
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling og rettleiing.
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", godtar jeg neuvoos personvern og vilkår og godtar å motta relevante e-postvarsler. (avbryt når som helst) Se her
  Fortsette
  Applikasjonsform