Lege i spesialisering 2/3
Sykehuset Innlandet HF
Lillehammer
2 dager siden

Lege i spesialisering 2 / 3

Divisjon Gjøvik - Lillehammer, Medisinsk avdeling Lillehammer

Medisinsk avdeling Lillehammer har ledig stilling for

 • LEGE I SPESIALISERING 2 / 3
 • 100% vikariat fra januar 2020 t.o.m. 01.08.2021.

  Medisinsk avdeling er en generell medisinsk avdeling med ulike grenspesialist seksjoner. For tiden har avdelingen B-grenutdanning innen nyre, hjerte, gastro, infeksjon og geriatri.

  Avdelingen har egne poliklinikker for diabetes og hematologi.

  Hvis intern ansettelse, vil eventuelle ledige vikariater ansettes fra samme søkermasse.

  Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

  Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier må leveres før tiltredelse.

  Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha gjennomført 18 måneders turnustjeneste eller tilsvarende (LIS 1 utdanning).
 • Tidligere tjeneste må dokumenteres
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Den som tilsettes, må om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova 25, annet ledd.
 • Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.

  Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

  Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester.

  Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

  Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn / føde / barsel, indremedisin, onkologi m / stråleenhet, ØNH m / søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk.

  Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk.

  I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.

  Søk
  Legg til i favoritter
  Fjern fra favoritter
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema