Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i religionsvitenskap
NLA HØGSKOLEN
BERGEN, NORGE
1 dag siden
source : NAVVIS

Jobbnorge ID : 189709

Om stillingen

Vi har fra høsten 2020 / årsskiftet 20 / 21 ledig 100 % stilling innenfor religionsfaglige emner i årsstudium i KRLE, ulike emner knyttet til KRLE (Kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk) og PEL (Pedagogikk og elevkunnskap) innenfor lærerutdanningene (trinn 1-7 og 5-10), og religionsfaglige bidrag innenfor bachelor- og masterløpene i teologiske fag.

Undervisningsoppgavene vil konsentrere seg om kunnskapsstoff fra andre religioner enn kristendommen (særlig ønskelig med spesialkompetanse på islam), samt religionsvitenskapelige metodiske perspektiver på fagstoff og danningselementer i KRLE og PEL fagene, og som del av et utenfra-blikk på religion i teologistudiene.

Stillingen har primærarbeidssted på campus Sandviken, med noen undervisningsoppdrag på campus Breistein, og er tilknyttet avdeling for Teologi, religion og filosofi (TRF).

Fagmiljøet knyttet til KRLE i lærerutdanningene på Breistein og KRLE årsstudium og teologistudiene i Sandviken utgjør rundt 20 personer.

Campusene flytter sammen på Minde (Kanalveien 90) om få år. Dersom søkere har kompetanse på områder som gjør dette naturlig, vil det ved interesse også være aktuelt å bidra med undervisning i tilsvarende religionsfaglige komponenter i emner på NLA Høgskolens campus i Oslo.

Vitenskapelig ansatte ved NLA Høgskolen skal være aktive i forskergrupper. Medlemskap i forskergruppe for KRLE i skolen som har base ved NLA Høgskolen kan være et naturlig alternativ for denne stillingen.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå innenfor religionsfaglige emner
 • Forsknings-, formidlings- og utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder i samarbeid med fagmiljøet i Bergen og på øvrige campus
 • Krav

 • For fast stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i religionsvitenskap eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • For fast stilling som førstelektor kreves omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling med samme relevanskrav som for førsteamanuensis.
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt

 • For fast stilling som høgskolelektor kreves mastergrad eller hovedfag som inkluderer religionsvitenskap eller tilsvarende
 • Søkere til alle stillingstyper må kunne dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Søkere som ikke oppfyller kravene til praktisk-pedagogisk kompetanse ved ansettelsestidspunktet pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen

 • Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig som undervisnings- og veiledningsspråk ved tiltredelse
 • Ønskede kvalifikasjoner

 • På grunn av fagmiljøets samlede sammensetning er spesialkompetanse innenfor islam særlig ønskelig, ev. andre religioner / livssyn utenfor kristendommen
 • Undervisningserfaring fra grunnskolen og / eller videregående opplæring vektlegges, særlig ved tilsetting som førstelektor eller høgskolelektor
 • Søkere bør ha gode ferdigheter i engelsk og gjerne i andre relevante fremmedspråk
 • Erfaring fra internasjonalisering av utdanning
 • Deltagelse i relevante faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Personlige egenskaper

  Vi søker en person som kan jobbe selvstendig og har stor arbeidskapasitet. Gode samarbeidsegenskaper er viktig, både personlig fleksibilitet, og interesse og motivasjon for å samarbeide med kolleger i et tverrfaglig og tverrdisiplinært studie- og forskningsmiljø.

  Lærerutdanning på masternivå er under etablering og utvikling både på NLA Høgskolen og i sektoren generelt, det er derfor ønskelig at søkere trives med å gjøre nybrottsarbeid og har gode evner innen kreativitet, innovasjon og fagutvikling.

  NLA Høgskolen tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Motiverte kolleger som er opptatt av studentenes faglige og eksistensielle danning
 • Ansatte i førstestilling ved NLA Høgskolen er plassert i LR 24.7 ltr 66-71 og høgskolelektor i LR 25.5 ltr 51-63.

 • Søknad
 • CV og oversikt over relevante publikasjoner
 • Digitale kopier av relevante vitnemål (Ph.D., master, opprykk) og attester (arbeid)
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (medforfattererklæring ved sampublikasjon)
 • Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komite. Denne bedømmelsen skjer på bakgrunn av kompetanse slik den er dokumentert i søknaden med vedlegg.

  Inntil 10 vitenskapelige arbeid kan legges ved søknaden, og disse skal være i fulltekst. Søknader fra klart ikke-kvalifiserte søkere blir ikke sendt videre til vurdering i sakkyndig komite.

  Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju der søkeren også gjennomfører en faglig presentasjon.

  I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

  NLA Høgskolen er en kristen høgskole, og aktuelle kandidater må kunne opptre lojalt overfor høgskolens verdigrunnlag. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

  Kvinner oppfordres til å søke og vil bli prioritert dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner.

  Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være jevnlig tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

  Spørsmål om stillingen kan rettes til :

  Konstituert HR-leder Elin Constanse Gilje, tlf. 905 61 906, e-post :

  Avdelingsleder for Teologi, religion og filosofi (TRF) Gunnar Innerdal, e-post : ; tlf. 55 54 07 41 / 991 54 899

  Søknadsfrist : 30. august

  Se annonsen og søk på stillingen

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Retningslinjer for personvern . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsett
  Utfylningsskjema