Spesialrådgiver Telenor Norway 3 November 2019
telenor
Norway, Fornebu
3 dager siden

Sikkerhet Norge Seniorrådgiver fysisk sikkerhet

Security & Risk har premissgivende, kontrollerende og rådgivende myndighet innen sikkerhet, personvern og risikostyring i Telenor Norge.

Vi har premissgivende og kontrollerende ansvar innen operasjonell sikkerhetsovervåkning, sikkerhet i prosesser og i Telenor sine produkter, tjenester, systemer, plattformer og infrastrukturer.

Security & Risk skal være pådriver for, og bistå med, holdningsskapende arbeid knyttet til sikkerhet. Vi skal ivareta operative oppgaver innen risikostyring, informasjon-

og nettsikkerhet, samfunnssikkerhet, svindel og kriminalitet. Vi er i tillegg ansvarlige for Telenor Security Operational Center, Telenor Alarm & Access Center, og har koordineringsansvar for samfunnssikkerhet avgrenset til avtalene med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for Telenor i Norge.

Ønsker du en nøkkelrolle innenfor sikkerhet- og beredskap?

Som Seniorrådgiver for samfunnssikkerhet vil du få nøkkelrolle i å sikre at Telenor Norge ivaretar lovmessige krav til sikkerhet og beredskap, samt fagansvaret for fysisk sikkerhet.

Ansvarsområder

Som Rådgiver vil du ha følgende ansvarsområder :

 • Fagansvar fysisk sikkerhet
 • Ivareta grensesnittet mellom Telenor Norge og Nkom vedr. ekom-forskriftens krav til sikkerhet og beredskap, samt bistå under hendelser og med hendelsesrapportering
 • Ivareta og vedlikeholde dokumentasjon ifm sikkerhetsloven og ekomloven
 • Bistå i beredskapsøvelser med interne / eksterne aktører
 • Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer og retningslinjer for samfunnssikkerhet i Telenor i Norge.
 • Koordinere høringsuttalelser internt, informasjonsinnhenting og rapporter relatert til sikkerhet og beredskap
 • Utføre kontrollaktiviteter / sikkerhetsrevisjoner og holdningsskapende arbeid knyttet til sikkerhet og beredskap i divisjoner og selskaper
 • Kryptoadministrasjon
 • Personlige egenskaper

 • Du bør være en god nettverksbygger, som evner å bygge nye, bruke og opprettholde nettverk på tvers
 • Du har svært gode kommunikasjons- og formidlingsferdigheter, både muntlig og skriftlig og du evner å tilpasse kommunikasjonsstilen din til tilhørerne.
 • Du gjennomfører planer med engasjement og utholdenhet, og kan prioritere med klare kriterier samt tilpasse deg ulike frister.
 • Du handler på eget initiativ, er proaktiv og aksepterer ansvar for resultater
 • Du bør ha stor integritet, samt være ydmyk i møte med andre
 • Du er opptatt av å holde deg faglig oppdatert og tilegner det enkelt kunnskap på nye fagområder som du kan dele med andre
 • Du har evne til å lede mindre prosjekter og møter
 • Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitetsnivå / høyskole er ønskelig, men relevant dokumentert erfaring og resultater kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ønskelig med kompetanse innen fagområdet fysisk og elektronisk sikkerhet
 • Stor interesse for teleteknikk, IKT og / eller sikkerhet
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse, prosessutvikling og prosjektarbeid
 • God skriftlig fremstillingsevner
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig
 • Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordning og forsikringer
 • Ansvar for et prioritert område som er i stadig utvikling
 • En jobb med stor kontaktflate internt i Telenor og eksternt
 • Søknadsfrist . 25. november 2019

  Telenor arbeider kontinuerlig for forbedret kjønnsbalanse. Det er viktig for oss at våre ansatte gjenspeiler mangfoldet blant våre kunder, derfor ønsker Telenor mangfold blant våre ansatte når det gjelder kjønn, nasjonalitet, religion etc.

  For nærmere opplysninger om stillingen kontakt :

  Morten Skogvik tlf : +47 905 15 055, eller Kjetil Haugland tlf : +47 456 61 899

  Søk
  Legg til i favoritter
  Fjern fra favoritter
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema