Vi søker sykepleiere i faste stillinger til avd.4
DØGNAKUTTE TJENESTER I INSTITUSJON - HELSEHUSET
DRAMMEN, NORGE
3 dager siden
source : NAVVIS

Presentasjon av stillingen :

Helsehuset er lokalisert ved idylliske Backeparken på Landfalløya.

Helsehuset er en institusjon med kun korttidsplasser. Vi samarbeider tett med Drammen sykehus. Helsehuset mottar pasienter fra sykehuset for videre behandling og oppfølging, med den hensikt å sette pasientene i stand til å kunne reise hjem.

Helsehuset innehar høy fagkompetanse og har stor fokus på kompetanseutvikling. Det samarbeides tverrfaglig innad i avdelingene, og på tvers av avdelingene.

Det legges også inn pasienter på korttidsopphold direkte fra hjemmet for å hindre sykehusinnleggelse. Pasienter som benytter seg av vårt tilbud har omfattende behov for helsefaglig oppfølging og vi samarbeider derfor tett også med hjemmesykepleien.

Innleggelse på KAD krever tett samarbeid med akuttmottaket, legevakta og fastleger.

Helsehuset har tilbud om :

 • Kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser
 • Rehabilitering
 • Lindrende opphold
 • Ordinære korttidsplasser
 • Vi søker etter 1 stk 100 % stilling på dag / aften, og 2 stk 60 % stillinger på natt

  I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

  For ansettelse i stillinger / oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen / oppdraget, jfr.

  helse- og omsorgstjenesteloven 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling / oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

  Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å kartlegge og følge opp pasientenes medisinske behandling
 • Sørge for å gi helhetlig pleie til pasientene
 • Samhandling med ulike faggrupper
 • Tekniske prosedyrer og muligheter for å utvikle seg faglig innenfor avansert sykepleie og prosedyrer som for eksempel håndtering av epiduralkateter, trackeostomi, CVK, Cadd / Braun smertepumper, dialyse, Picc line, VAP, Hickman kateter, TPN, pleuradren osv
 • Sørge for god dokumentasjon av utført tjeneste, situasjon og tiltak i tråd med lov og forskrift.
 • Samarbeide på tvers av avdelingene
 • Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
 • Politiattest må innhentes ved eventuell ansettelse
 • Du må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig,
 • Det kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Språkkrav må dokumenteres ved søknad.
 • Søkere uten relevant utdanning, blir ikke vurdert
 • Personlige egenskaper

 • Fleksibel, målrettet og løsningsorientert
 • Engasjert, handlekraftig og faglig trygg
 • Du får lett oversikt og har evne til å se helhet
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Evne til å bidra, og skaper et positivt arbeidsmiljø
 • Det legges vekt på personlig egnethet til stillingen
 • Vi tilbyr

 • God opplæring og introduksjonskurs for sommervikarer
 • Hyggelige arbeidskolleger
 • Samhandling med ulike faggrupper
 • Høy fagdekning på huset, og muligheter for faglig utvikling
 • Legedekning alle dager
 • Vi har fagrådgivere og fagsykepleiere som jobber med kompetanse / fagutvikling og sertifisering for de ansatte på huset.
 • Vi har todelt turnus dag / kveld
 • Lønn : Sentralt lønns- og stillingsregulativ
 • Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema