Stipendiat i markedsføring/forbrukeratferd
Universitetet i Stavanger
Stavanger
21 dager siden

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat i markedsføring / forbrukeratferd ved Norsk hotellhøgskole.

Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiatene ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stipendene er finansiert av UiS og Universitetsfondet for Rogaland, og er knyttet til et nystartet prosjekt med fokus på mat for morgendagens eldre.

Kandidatene vil få mulighet til å påvirke innhold og retning på sitt doktorgradsprosjekt, dog innenfor rammene som er gitt i prosjektbevilgningen.

Prosjektet er et samarbeid mellom UiS, Nofima og Tannhelse Rogaland, og inkluderer totalt tre stipendiater, hvorav to på UiS og èn på Tannhelse Rogaland.

Fra prosjektbeskrivelsen heter det at

Målet med dette prosjektet er å generere kunnskap om eldre som forbrukergruppe, og finne svar på hvordan produkter og kommunikasjon mot eldre skal utformes slik at eldre får dekket sine næringsbehov.

Overordnet kunnskap partnerne ønsker å tilegne seg i denne del av prosjektet er faktorer som styrer matrelatert forbrukeratferd hos eldre i dag, og hvilke faktorer som vil være styrende for matvalg hos eldre i tiden framover.

Det er viktig at man tilegner seg kunnskap om hvordan man best kan tilby produkter og valgsituasjoner som er spesialtilpasset gruppen.

Det er også relevant å undersøke om økt kunnskap hos målgruppen vil påvirke forbrukeraksept.

Denne prosjektretningen fordeles over to doktorgradsprosjekter, hvor ett prosjekt studerer tematikken fra perspektivet til hjemmeboende eldre (og deres pårørende) det vil si med fokus på dagligvaremarkedet.

Det andre doktorgradsprosjektet vil arbeide med det samme temaet, men fra et institusjonsperspektiv. Som beboer på institusjon er det ikke personen selv som tar beslutningene om hvilke produkter som skal handles inn og konsumeres, og derfor er beslutningsrekkene for kjøp og forbrukeraksept annerledes.

Til stillingene søker vi deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig samfunnsvitenskapelig mastergrad innenfor økonomi / administrasjon, markedsføring, psykologi, sosiologi, ernærings-

matrelaterte fag, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Avslutter du utdanningen din våren 2018 er du også velkommen til å søke. Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-

F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkernes potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Stillingene passer til den som kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Til dette prosjektet søker vi deg som, foruten å beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, har meget gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Rekrutterings- og intervjuprosessen vil foregå både på norsk og engelsk, og dersom du er komfortabel med dette og i tillegg behersker både kvalitative og kvantitative metoder er vi veldig interessert i din søknad.

For kandidater med stor arbeidskapasitet, og som er innforstått med at et doktorgradsløp er en krevende læringsprosess, utgjør de utlyste stillingene enestående muligheter til personlig og faglig utvikling.

Som nevnt ovenfor er det to ulike innretninger på stillingene (dagligvare og institusjon), og vi ber søkere angi hvilken av disse man er mest interessert i, eventuelt om man bare er interessert i èn av dem.

Stillingene anses som viktige rekrutteringsstillinger til vitenskapelig stillinger ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 436.900 bto pr år.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingene og søknadsprosedyre fås ved henvendelse til professor Håvard Hansen, tlf 51 83 37 61 / 971 58 762, epost havard.

hansen uis.no eller til instituttleder Johan R. Edelheim, 51833574, epost johan.r.edelheim uis.no. Opplysninger om rekrutteringsprosessen fås ved henvendelse til senior HR-

konsulent Kirsten Sikveland, tlf 51 83 37 01, epost kirsten.sikveland uis.no.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet.

Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer.

Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk
Søk
Min e-postadresse
Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
Fortsette
Applikasjonsform