Postdoktor i regnskap og revisjon
LeadPro - Unipessoal. Lda
Gimlemoen 25,4630 Kristiansand
43 dager siden

Ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som postdoktor i regnskap og revisjon tilknyttet Institutt for økonomi.

Tilsettingsperioden er på to år, eventuelt tre år med 33% arbeidsplikt ved fakultetet, avhengig av søkerens profil og akademisk bakgrunn.

Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse i januar 2019.

Stillingen, som er finansiert av Norges Forskningsråd, er en del av prosjektet Internationalization of Financial Reporting and Auditing (https : / / ifra.

uia.no / ). Prosjektet fokuserer på forholdet mellom finansiell rapportering og revisjon og på hvordan de to områdene utvikler seg institusjonelt og organisatorisk.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er en av de største universitetsbaserte handelshøyskolene i Norge med nesten 2000 studenter og ca.

80 faglige ansatte. Handelshøyskolen tilbyr et aktivt forskningsmiljø med tett samarbeid mellom professorer, postdoktorforskere og PhD-studenter.

Beskrivelse av stillingen :

Forskingsprosjektet fokuserer på hvordan internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) påvirker nasjonalt regelverk, med et spesielt fokus på små og mellomstore virksomheter (SMB), samt revisjonsprosesser.

Den som tilsettes skal fokusere på forskning som fremmer vår kunnskap om og forståelse for globale endringer innenfor regnskap og revisjon.

Den tilsatte forventes å bidra til ny kunnskap i forskningsområdet og å publisere i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering.

I stillingen inngår også prosjektrelaterte aktiviteter, samarbeid med andre bidragsytere i prosjektet, samt deltakelse i søknader om ekstern prosjektfinansiering.

Kvalifikasjoner og vilkår :

Den som tilsettes må ha doktorgrad i relevant fagområde innen oppstartdato for stillingen. Et viktig utvelgelseskriterium vil være kvaliteten på prosjektbeskrivelsen og hvorvidt den passer med forskningsområdet for prosjektet.

God kjennskap til anvendt forskningsmetodikk er forventet, og det stilles krav til flytende engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet for stillingen og samarbeidsevne vil bli vektlagt.

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, eventuelt også prøveforelesning. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

Vi tilbyr :

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • dyktige, internasjonalt orienterte kollegaer med et bredt nettverk innen akademia og næringsliv
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 489 300-556 700 brutto pr år.

  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning.

  Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

  Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings-

  og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

  Søknad :

  Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen" .

  Følgende lastes opp elektronisk :

 • en beskrivelse av søkerens forskningsinteresse, bakgrunn for problemstillingen søkeren ønsker å arbeide med, og relevans for den utlyste stilling.
 • Det bør være med en kort oversikt over relevant og nyere forskning angående design av aktuelle problemstillinger for forskningsområdet

 • Sertifiserte kopier av diplomer, vitnemål og akademisk referanseliste
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen og tidsplan for ferdigstilling dersom ikke ferdig ved søknadsfrist
 • vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen (maksimum 10)
 • Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

  All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

  Søknadsfrist : 18. juni 2018.

  Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prosjekt- / forskningsansvarlig, professor Anna Alon, e-post anna.alon uia.no

  I henhold til offentlighetsloven 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres.

  Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

  Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den engelske teksten legges til grunn.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform