Justis- og beredskapsdepartementet Avdelingsdirektør, Seksjon for dokumentforvaltning, Administrasjonsavdelingen Nydalen, Oslo03.06.2018Fast
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Oslo
10 dager siden

Justis- og beredskapsdepartementet har ledig fast stilling som avdelingsdirektør.

Avdelingsdirektøren skal lede Seksjon for dokumentforvaltning. Seksjonen har ansvar for å levere gode arkivtjenester til hele departementet og skal tilrettelegge for at all nødvendig og relevant dokumentasjon blir lagret og registrert på en måte som gjør at den er tilgjengelig, gjenfinnbar, gjenbrukbar, autentisk og bestandig over tid.

Først og fremst for departementet selv, men også for allmennheten gjennom de forpliktelsene departementet er underlagt gjennom offentleglova og for samfunnet for øvrig, gjennom å sikre at vår virksomhet blir dokumentert for ettertiden.

Seksjonen skal gjøre dette i tett dialog med departementets ansatte slik at de opplever arkivet som en ressurs, og at arkivet understøtter arbeidsprosessene og oppgaveporteføljen på en mest mulig hensiktsmessig måte.

For å nå denne ambisjonen, må seksjonen kontinuerlig jobbe med utvikling av arkivtjenesten og bruken av sak- / arkivsystemet WebSak som departementet benytter og sørge for at arkiv-

og dokumentasjonsforvaltning inngår som del av den helhetlige informasjonsforvaltningen. Seksjonen må også bidra til digitalisering og automatisering innenfor gitte rammer.

Avdelingsdirektøren vil ha budsjett- og personalansvar for ca. 15 ansatte.

Administrasjonsavdelingen kan tilby et godt faglig og sosialt miljø med spennende, varierte og utfordrende oppgaver som gir gode muligheter til faglig og personlig utvikling.

Som avdelingsdirektør inngår du i en ledergruppe med tre andre avdelingsdirektører. Ledergruppen ledes av ekspedisjonssjefen.

Stillingen er preget av samarbeid internt i departementet, med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og med de andre departementene.

Som avdelingsdirektør har du ansvar for blant annet :

 • forvaltning, drift og utvikling av departementets arkiv, herunder ivareta dokumentasjon som er omfattet av reglene i arkivloven og sikkerhetsloven / beskyttelsesinstruksen
 • lede en enhet med krav om et høyt servicenivå og understøtte fremtidig oppgaveløsning ved å utrede alternative konsepter for hvordan dokumentasjon skal forvaltes og utvikles
 • bidra aktivt inn i arbeidet med å effektivisere administrative støttefunksjoner i departementene
 • Vi søker deg som har :

 • høyere utdanning på masternivå. Kravet om utdanning kan fravikes i spesielle tilfeller hvor det foreligger svært lang og relevant erfaring, fortrinnsvis kombinert med bachelorgrad eller tilsvarende
 • relevant arbeidserfaring fra dokumentforvaltning og elektronisk dokumenthåndtering
 • erfaring fra ledelse med personalansvar, må kunne vise til gode resultater fra ledelse
 • For å lykkes i stillingen må du :

 • ha evne til å utøve strategisk ledelse og å skape resultater
 • ha evne til å lede medarbeidere, herunder klargjøre handlingsrommet, motivere, følge opp leveranser og sikre medarbeiderutvikling
 • være endringsorientert
 • være samarbeidsorientert og god til å kommunisere, herunder evne og vilje til å ta initiativ og bygge tillitsbaserte relasjoner og nettverk på tvers av organisatoriske skiller
 • Det er en forutsetning for tilsetting at kandidaten blir sikkerhetsklarert og innehar norsk statsborgerskap.

  Justis- og beredskapsdepartementet er en IA- bedrift og arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne.

  For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl, telefon 22 24 51 50 eller mobil 91 62 53 19.

  Lønn kr. 780 000 - 900 000

  Søknader må sendes via Justis- og beredskapsdepartementets jobbportal www.regjeringen.no / jobbijd

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alderssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Continue ", samtykker du i at neuvoo samler inn og behandler dine personlige data, som du har gitt i dette skjemaet, for å opprette en neuvoo konto og abonnere på våre e-postvarsler, i samsvar med våre personvern politikk . Du kan trekke tilbake samtykke når som helst, ved å følge disse trinnene .
  Fortsette
  Applikasjonsform