Stipendiat i immunologi
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
27. mai 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Oslo15254318/02741Heltid Åremål
5 dager siden

Ved NMBU er det ledig en stipendiatstilling i immunologi på 100% med ønsket oppstart 1.august 2018 og varighet 3 år. Stipendiatstillingen er delt mellom Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf), faggruppe for immunologi, og Fakultet for Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), faggruppe for molekylær cellebiologi.

MatInf består av tre fagseksjoner med litt over 80 ansatte; seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske-

og dyrehelse. Instituttet har dessuten viktige service- og referansefunksjoner for offentlige og private aktører. Instituttet er lokalisert ved NMBU Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo.

Veterinærhøgskolen er vedtatt flyttet til Ås i Akershus i 2020.

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er lokalisert på NMBU-Ås, ca 30 km sør for Oslo. Ved KBM er det ca 160 ansatte, fordelt på 12 forskergrupper.

Fakultetet har for tiden ca 50 doktorgradsstudenter og ca 500 bachelor- og masterstudenter. KBM er et naturvitenskapelig fakultet, med undervisnings-

forsknings-, formidlings- og oppdragsvirksomhet rettet mot mat, bioteknologi og miljø. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og ernæring.

Les mer om KBM på https : / / www.nmbu.no / fakultet / kbm

Prosjekt

Stipendiaten vil ansettes ved MatInf (i Oslo fram til 2020), men vil ventes å ha mye av sitt daglige virke ved laboratorier ved KBM i Ås.

Det vil tilrettelegges arbeidsplass begge steder. Prosjektet er finansiert av de to enhetene i samarbeid.

Arbeidsoppgaver

Hovedmålet i stipendiatprosjektet er å undersøke betydningen av det ytre miljøet for tarmhelse generelt, og dannelse av tykktarmkreft spesielt, gjennom dyremodell(er) utviklet ved NMBU.

Arbeidet innebærer drift og håndtering av forsøksdyr, samt laboratorieanalyser av innsamlet materiale.

Stipendiaten ventes å ha fokus på følgende oppgaver :

 • Planlegging og gjennomføring av dyreforsøk som igjen innebefatter design, innredning og håndtering / drift av mus i oppstallingsenheten (store binger beriket med naturlig miljø og konvensjonell buroppstalling).
 • In vivo undersøkelser av dyr (håndtering, intervensjoner, ikke-invasive avbildninger og målinger).
 • Cellulære, serologiske, molekylærbiologiske og histologiske analyser av vevsmateriale.
 • Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en PhD-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

  Det kan være nødvendig å delta på kurs og forskningsopphold internasjonalt og / eller nasjonalt.

  Kvalifikasjonskrav for stillingen

  For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå.

  Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

  For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen for det aktuelle ph.d. programmet.

  Søkere må :

 • Ved oppstart ha fullført veterinærmedisinsk eller medisinsk embetseksamen eller utdanning på masternivå innen molekylærbiologi, biokjemi eller annet relevant emne.
 • Oppfylle kravene til opptak iht. ph.d.-forskriften.
 • Det er ønskelig med :

 • Kjennskap til laboratorieanalyser, helst innen immunologi, biokjemi og / eller molekylærbiologi.
 • Erfaring fra arbeid med forsøksdyr, men ikke noe krav da grundig opplæring blir gitt.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og fortrinnsvis også på norsk.
 • Personlige egenskaper / egnethet

  Følgende momenter vil bli tillagt vekt :

 • Forskerambisjoner
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metoder.
 • Gode kommunikative egenskaper.
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • Gode evner til å arbeide selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner på tvers av faggrupper og institusjoner.
 • Gode evner til å prioritere, forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap.
 • NMBU tilbyr :

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage
 • Lønns- og tilsettingsvilkår

  Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 51 (NOK 443.900,-)

  Ansiennitetsopprykk i stillingen.

  Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler.

  Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

  Nærmere opplysninger

  Nærmere opplysninger ved førsteamanuensis Preben Boysen, tlf : +47 67 23 22 62, e-post : preben.boysen nmbu.no

  Sende søknad

  Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden.

  Sending av dokumenter

  Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 18 / 02741 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

  Attester / vitnemål

  Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

  Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold.

  Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

  I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", godtar jeg neuvoos personvern og vilkår og godtar å motta relevante e-postvarsler. (avbryt når som helst) Se her
  Fortsette
  Applikasjonsform