Forskingsmedarbeidar
Helse Bergen HF
Bergen
2 dager siden

Vi har eit stort prosjekt som kallas Rollen til tarmmikrobiota ved overvekt og hjerte- og karsykdommer : Dyp-substudier i klinisk studie og populasjonsundersøkelse .

I dette prosjektet skal vi bruke data frå dei 2 store studiene (CARBFUNC og HUSK3), og ein skal sjå på interaksjonar mellom kosthold og analysere effekt av diett på gastrointestinale (IBS) plager og tarmbakterier inkludert metabolitter.

Vi lyser ut ein 50 % stilling ved Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon, med 1 års varigheit og med moglegheit for forlenging.

Tiltreding etter nærmare avtale, så snart som mogleg.

Arbeidsoppgåver

 • Søkjer vil vere forskingsmedarbeidar ved Gastroenterologisk seksjon i Medisinsk avdeling.
 • Søkjer vil vere ansvarleg for forsking ved CARBFUNC og HUSK3-del II, Mikrobiota studiene. Pasientane får instruksjon med prøverør for ålevere avføringsprøver.
 • Søkjaren skal ta kontakt med pasienter og organisere mottakav biologisk material (avføringsprøver) frå pasientane og leggje dem inn ibiobank.

 • Søkjaren skal og plotte inn data og kjøre analysar.
 • Vi søkjer ein kandidat som kan jobbe sjølvstendig, har forskingsbakgrunn og ernæringskompetanse, og er ein driftig og sjølvgåandeperson, med gode pedagogiske kommunikasjonsevner med pasientar
 • Kvalifikasjonar

 • Til stillinga ønskjes autorisert helsepersonell, gjerne med erfaring frå liknande oppgåver. Dvs koordinering av forsking og innsamling av biologiske material, samt ernæringskompetanse.
 • Gode formidlingsevner er ønskjeleg
 • Gode IT-kunnskaper er ein foremon
 • Forskingskompetanse
 • Personlege eigenskapar

 • Personlege eigenskapar og egnethekt blir lagt stor vekt på, så som god samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheiter
 • Det vil også bli lagt vekt på erfaring fra prosjektarbeid, samt relatert medisinsk og helsefagleg forsking.
 • Søkjar må beherske norsk og engelsk, munnleg og skrifteg.
 • Du har ei vennleg og respektfull framferd i møte med pasientar og pårørande
 • Du er fagleg dyktig, men også interessert i å lære meir
 • Du har og evne til å arbeide sjølvstendig
 • Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk : 50 %. Lønn etter avtale.
 • Fagleg inspirerande og utfordrande arbeidsmiljø. Eit spennande og utviklande fagmiljø.
 • Konkurransedyktig pensjonsordning.

 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift).
 • Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema