Kommunikasjonsrådgivar – vikariat
Statistisk Sentralbyrå
Oslo eller Kongsvinger
17 dager siden

Arbeidsoppgåver

 • Kommunikasjonsrådgiving
 • Pressekontakt
 • Skrive og halde innlegg og presentasjonar
 • Samfunnskontakt, kurs og seminar
 • Medietrening med tilsette
 • Bidra til å gjere SSBs statistikk og forsking meir synleg
 • Stillinga kan bli gitt andre oppgåver innanfor arbeidsområda til seksjonen
 • Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på minst bachelornivå, helst mastergrad
 • Relevant erfaring frå kommunikasjonsfagleg arbeid og / eller journalistikk
 • Svært god framstillingsevne, både skriftleg og munnleg
 • Erfaring i å formidle komplisert stoff på ein forståeleg måte
 • Digital kompetanse
 • Kunnskap om samfunn og politikk
 • Ønskeleg med kunnskap om samfunnsøkonomi, og interesse for statistikk og forsking
 • Samfunnsøkonomi
 • Journalistikk / kommunikasjon
 • Utdanningsnivå

 • Høgskule / universitet, diplom / bachelorgrad
 • Gode vurderingsevner
 • Målretta og med gjennomføringsevne
 • Fleksibel og initiativrik
 • Uredd og sjølvstendig
 • Vi tilbyr

 • Lønn som rådgivar (kode 1434), kr 450 000 til kr 518 000 etter kvalifikasjonar
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning frå Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelege lokale i Oslo / Kongsvinger
 • Eit godt fagleg miljø som gir gode moglegheiter for eiga utvikling
 • Ein kunnskapsrik organisasjon, utfordrande arbeidsoppgåver, og et hyggeleg og uformelt arbeidsmiljø
 • Generelt :

 • Attestar / vitnemål skal registrerast / leggast ved i søknadsportalen innan søknadsfristen. Vi bed søkarar som blir kalla inn til intervju, om å ta med originalar eller bekrefta kopiar av attestar og vitnemål.
 • Vi kontrollerer dokumenta.

 • Vi gjer merksame på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkarlista.
 • Dersom ønska reservasjon ikkje blir tatt omsyn til, vil søkaren bli varsla om dette før offentleg søkarliste blir laga.

 • I SSB ønsker vi mangfald blant medarbeidarane våre. Vi oppfordrar difor blant anna personar med innvandrarbakgrunn til å søke.
 • Som IA-verksemd legg vi forholda til rette for personar med nedsett funksjonsevne
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform