Prosjektleder innen digitalisering
LeadPro - Unipessoal. Lda
Gimlemoen 25,4630 Kristiansand
30 dager siden

Ved Universitetet i Agder er det ledig 2-årig 100 % stilling som prosjektleder for digitalisering med tiltredelse etter avtale.

Stillingen har mulighet for forlengelse / fastansettelse. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Økonomiavdelingen, som er lokalisert på Campus Kristiansand.

Målet med stillingen er å koordinere digitaliseringen av økonomifunksjonen ved hele universitetet, gjennom prosjektledelse, prosessutvikling og tverrfaglig teamarbeid.

Stillingen er lagt under økonomiavdelingen, men vil innebære jevn kontakt med Tjenesteutviklingsteamet, samt gjennomføring av prosjekter med personal-

og organisasjonsavdelingen. Det er derfor viktig at søker er selvgående og evner å skape kontaktnett både innen organisasjonen og sektoren.

Stillingen rapporterer til økonomidirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • være bindeledd mellom økonomifunksjonen og universitetets eget Tjenesteutviklingsteam
 • bistå personal- og organisasjonsavdelingen med digitaliseringsprosesser
 • arrangere arbeidsmøter (workshops) med involverte i fagfunksjonene
 • støtte ved opplæring og markedsføring av nye løsninger
 • kartlegge og utvikle prosesser i samråd med Tjenesteutviklingsteamet
 • motivere ansatte til digitalisering
 • andre oppgaver kan tillegges stillingen etter avtale med økonomidirektør
 • Kvalifikasjoner - søker må ha

 • høyere utdanning innenfor økonomiområdet, helst på mastergradsnivå. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Vi ser etter følgende kompetanseområder

 • prosjekt- og prosessledelse, gevinstkartlegging og -realisering samt tjenesteforvaltning
 • digitalisering og modernisering av økonomitjenester
 • kommunikasjon med fagbrukere og utviklere
 • kjennskap til ERP-systemer som for eksempel Agresso og SAP
 • Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig
 • nøyaktighet og serviceinnstilt
 • evne til å sette seg inn i problemstillinger utenfor eget fagfelt
 • forstår kost-nytte av digitalisering
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

  Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
 • en stilling i et fremtidsrettet fagfelt
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103 / 90.500, kode 1408 førstekonsulent, kode 1434 rådgiver eller kode 1364 seniorrådgiver, kr 442 400-

  555 100 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning.

  Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

  Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver.

  Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for teknisk / administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

  Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken Søk stillingen .

  Søknadsfrist : 27.07.18

  Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse økonomidirektør Kjetil Hellang, tlf. 918 73 616, e-post kjetil.hellang uia.

  no eller fagansvarlig for økonomistyring Kristian Jørgensen, tlf. 38 14 11 17 / 456 66 213, epost kristian.jorgensen uia.no

  I henhold til offentlighetsloven 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres.

  Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform