Rådgiverstillinger
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Nøtterøy, Norge
6 dager siden
source : Oyene

Om arbeidsgiver :

Nøtterøy videregående skole

Nøtterøy videregående skole er en middels stor skole med ca. 600 elever og 90 ansatte. Vi tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering og helse- og oppvekstfag.

Parolen Utdanning for fremtiden - læring for livet er viktig for oss. Mer informasjon på .

Om stillingen : Rådgiverstillinger

Rådgiverstillinger

Nøtterøy videregående skole har ledig rådgiverstillinger i ca. 160%. Til rådgiverstillingene kan det bli lagt oppgaver innen både karriereveiledning, sosialpedagogikk og spesialpedagogikk.

Rådgivere som ikke har formell kompetanse innen samtlige nevnte fagområder oppfordres likevel å søke.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • sosialpedagogisk rådgivning
 • karriereveieldning
 • oppgaver innen spesialpedagogikk
 • veiledning individuelt og i grupper
 • i samarbeid med faglærere, avdelingsledere og støttefunksjoner, kartlegge enkeltelevers eller grupper av elevers oppfølgingsbehov
 • kontakt med ungdomsskoler, foreldre og foresatte
 • holdningsskapende arbeid
 • endring i arbeidsoppgaver kan bli aktuelt etter vurdering av skolens behov
 • Det kan være aktuelt å kombinere stillingen med støtteundervisning
 • saksbehandling og dokumentasjon
 • Kvalifikasjoner

 • det er ønskelig med formell kompetanse innen områdene sosialpedagogikk, karriereveiledning og / eller spesialpedagogikk
 • utdanning på minst bachelornivå eller tilsvarende, hvorav rådgiverrelevant utdanning utgjør minst 60 studiepoeng
 • erfaring fra videregående opplæring
 • erfaring med veiledning og rådgivning av elever eller andre personer er ønskelig
 • Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

  Vi søker deg som

 • er engasjert i veiledning av ungdom
 • jobber selvstendig og strukturert
 • er god på å samarbeide og å organisere
 • formulerer deg godt skriftlig og muntlig på norsk
 • Personlig egnethet vektlegges.

  Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

  Vi tilbyr

 • spennende og variert arbeidshverdag i et positivt miljø med høy trivsel
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • medlem i Vestfold og Telemarks fylkeskommunes nettverk for rådgivere i skolen
 • Tilsetting og prøvetid

  Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i skole, krever vi godkjent politiattest av nyere dato (ikke elder enn tre måneder) jfr.

  Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato..

  Søke stilling

  Søknad sendes via elektronisk via "søk på stilling" knappen på denne siden. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

  Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden.

  Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

  Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

  Om fylkeskommunen

  Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder.

  Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging.

  Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema