Seksjonsleiar Teknisk drift
Helse Førde HF
Lærdal
14 dager siden

Arbeidsoppgåver

 • Hovudoppgåver er å ha fagleg ansvar for Teknisk drift ved Lærdal sjukehus og Indre Sogn psykiatrisenter i Sogndal
 • Utarbeide og ajourhalde vedlikehaldsplaner for eigedomar og bygningsmasse Utarbeide og ajourhalde vedlikehaldsplaner for teknisk utstyr
 • Det vil verte tillagt ein del mindre prosjektoppgåver
 • Oppfølging av løpande vedlikehalds / serviceavtaler
 • Arbeidsoppgåvene kan bli endra og andre oppgåver kan bli tillagt stillinga
 • Kvalifikasjonar

 • Vi ønskjer ein ingeniør / teknikar til stillinga
 • Erfaring frå tilsvarande arbeid kan kompensere for manglande realkompetanse
 • Det er eit ynskje at kandidaten har leiarerfaring
 • Må ha grunnleggjande IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Ha kunnskap om FDV dataverktøy
 • Kjennskap til budsjett og resultatansvar
 • Utdanningsretning

 • Elektronikk / elektro / telekommunikasjon
 • Utdanningsnivå

 • Fagskule / fagbrev
 • Personlege eigenskapar

 • Samarbeidsorientert og omgjengeleg
 • Resultat og målorientert
 • Høg arbeidskapasitet og kunne ta eit ekstra tak ved behov
 • Strukturert og planmessig
 • Kunne arbeide i team og prosjekt.
 • Vi tilbyr

 • Løn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsplass med inkluderande arbeidsliv (IA-bedrift)
 • Andre opplysningar

 • Reiseaktivitet : Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform