IT-jurist, seniorrådgiver
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
14. juli 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Ås15417918/03387Heltid Fast
7 dager siden

Ved IT-avdelingen er det ledig fast stilling som IT-jurist. Stillingen ligger i stab i IT-avdelingen, og vil være knyttet til IKT-

prosjektet i Prosjekt Campus i dette prosjektets varighet (til 2021)

IT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har totalt 34 årsverk.

IT-avdelingen har arbeidsted både på Ås og på Adamstuen

IKT-prosjektet i Prosjekt Campus har ansvar for NMBUs brukermedvirkning i IKT-saker i forbindelse med bygging av nytt veterinærbygg på Ås, samt integrasjon, utvikling, testing og igangkjøring av IT-

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og oppfølging styrings dokumenter for prosjekter
 • Informasjonssikkerhet, generell IKT-sikkerhet og ROS-vurderinger
 • Kartlegging, strukturering og behovsvurderinger i forbindelse med bygge- og flytte prosjekter samt større anskaffelses prosjekter.
 • Rådgivning og juridiske vurderinger ved anskaffelser
 • Dokumentasjon
 • Kvalifikasjonskrav for stillingen

  Det kreves :

 • Mastergrad fra Universitet eller høgskole innen relevant fagkrets. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og ROS-vurderinger
 • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med :

 • Generell bred IKT-kompetanse
 • Erfaring med strategi- og plandokumentasjon
 • Erfaring med sourcing-strategi
 • Erfaring med avtale- og kontraktsvurderinger, herunder juridiske betraktninger
 • Erfaring med ROS-vurderinger
 • Erfaring med prosjektgjennomføring og ledelse
 • Kjennskap til sikkerhet i komplekse systemlandskap
 • Erfaring fra anskaffelsesprosesser
 • Erfaring med rutine- og prosedyredokumentasjon
 • Erfaring med teknisk dokumentasjon
 • Personlige egenskaper / egnethet

  Det kreves :
 • Resultatorientert
 • Resultatorientert
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • God gjennomføringsevne
 • Metodisk og systematisk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Det er ønskelig med :
 • Førerkort
 • NMBU tilbyr :

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage
 • Lønnsvilkår

  Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 - seniorrådgiver, ltr. 60-75 (NOK 524.200 695.500) avhengig av kvalifikasjoner

  Nærmere opplysning

  Nærmere opplysninger ved Seksjonssjef Geir Tutturen, tlf : +47 90519936, e-post : geir.tutturen nmbu.no

  Sende søknad

  Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden.

  Attester / vitnemål

  Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

  Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold.

  Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

  I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform