LIS stilling
Sykehuset Innlandet HF
Ottestad
1 dag siden

LIS stilling

AVD FOR AKUTTPSYKIATRI OG PSYKOSEBEHANDLING SANDERUD , Sykehuset Innlandet HF

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud har anasvaret for øyeblikkelighjelp i Hedmark, samt alle innleggelser på tvang i Lov om psykisk helsevern.

Videre har avdelingen tilbud om behandling til pasienter med psykoselidelser, herunder også tilbud om tidlig intervensjon ved psykose.

Vi har ledig følgende stillinger :

Arbeidsoppgaver

Ordinere arbeidsoppgaver som pasientbehandling, aktivt samarbeid med pårørende samt samarbeidsparter internt og eksternt, dokumentasjon.

Alle LIS-leger må delta som forvakt i sykehuset sin vaktordning.

Alle LIS-leger må og delta i det med ECT behandling.

Autorisasjon som lege

Ferdig med turnus tjeneste

Personlige egenskaper

Faglig interesse og engasjement for psykiatri

Fleksibel

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Trives med å jobbe i team / men og evne til å jobbe selvstendig

Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Dokumentere det ein gjer på ein tilfredstillinde måte - samt alltid være ajour med dokumentasjon

Personligegnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de villkår som til enhver tid fremgår avgjeldene lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Deltakelse i vaktordning

DPS Elverum-Hamar og Sanderud er godkjent for sammenhengende utdanning (5år)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søker liste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste vises det til offentlighetslova 25, annet ledd.

Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra bli ført opp på søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester.

Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne-

og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Søk
Legg til i favoritter
Fjern fra favoritter
Søk
Min e-postadresse
Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
Fortsette
Utfylningsskjema