Måleinstrumentutvikler - skjemametodiker i Seksjon for metoder
Statistisk Sentralbyrå
Oslo eller Kongsvinger
24 dager siden

Arbeidsoppgaver

 • Bruk av kvalitative metoder for å
 • a) utforske nye felt før utforming av spørreskjemaer (fokusgrupper, kvalitative intervju) og
 • b) teste spørreskjemaer og andre webløsninger (kognitive intervju, brukervennlighetstester)
 • Utvikling av spørreskjema / innrapporteringsløsninger
 • Prosjektledelse
 • Gjennomføre utredninger med statistikkformål, dokumentere og rapportere
 • Undervise og rådgi i metodespørsmål internt og eksternt
 • Bidra i internasjonale profesjonelle nettverk
 • Behandle datamengder kvantitativt ved hjelp av verktøy som SAS, Excel eller SPSS
 • Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master / hovedfagsnivå, fra samfunnsvitenskapene og / eller IT
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og erfaring med klarspråksarbeid
 • Erfaring med Software for prototyping og brukertesting (Axure, Sketch, Tobii), user experience og interaksjonsdesign
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid og smidig prosjektmetodikk, som scrum e.l.
 • Kandidater med erfaring fra statistikkproduksjon vil bli foretrukket
 • Utdanningsretning

 • Informatikk / IT
 • Samfunnsfag
 • Statistisk metode
 • Statistikk, ev. IT
 • Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, trives med å jobbe i team
 • Høy motivasjon og samfunnsinteressert
 • Lett for å sette seg inn i nye fagområder
 • Fullføringsevne
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Kvalitetsbevisst og selvstendig
 • Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (1434) / seniorrådgiver (1364), kr 450.000 til kr 550.000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt egnede kandidater.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo / Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Generelt :

 • Attester / vitnemål skal registreres / legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål.
 • Vi utfører kontroll av dokumenter.

 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
 • Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform