Professor i pedagogikk/samfunnsvitenskap
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo, Norge
4 dager siden

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig stilling som professor innen pedagogikk / samfunnsvitenskap, for ansettelse fra 01.08.2020.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum.

Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samten rekke etter- og videreutdanningskurs.

Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo.

Arbeidsoppgaver og ansvar :

 • være en pådriver for å utvikle ny kunnskap om barn og familier, barnehager og barns levekår i den flerkulturelle storbyen
 • utvikle større forskningsprosjekter, herunder den strategiske satsningen REACH, og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, samt ev. etter- og videreutdanninger og i oppdragsvirksomhet
 • følge opp studenter i praksis
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • kontakt med yrkesfeltet
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • Kvalifikasjonskrav :

 • professorkompetanse i pedagogikk, samfunnsvitenskap eller tilsvarende, med en innretning som er aktuell for forskning på ett eller flere av følgende områder : barndom i den flerkulturelle storbyenbarns levekår i en storbykontekstbarnehager og storbyens mangfold : verdier, ulikhet og inkluderingprofesjonsutøvelse i storbyens barnehager
 • erfaring med faglig ledelse, forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, samt dokumentert : kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tidbred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master / ph.
 • d.- nivådeltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

 • OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som gir grunnleggende kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Vi vil legge vekt på :

 • kjennskap til barnehagesektoren, samt relevante forskningspublikasjoner knyttet til tidlig barndom
 • forsknings - og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt. (Lovbestemte permisjoner ikke medregnet).

 • erfaring med og interesse for tverrfaglig arbeid
 • erfaring med søknadsutvikling og prosjektakkvisisjon
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner gjennom prøveforelesning i forbindelse med intervju.

  Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

  Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

  Søk
  Legg til i favoritter
  Fjern fra favoritter
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema