Førsteamanuensis i jazzfag
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
23 dager siden

Det humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU lyser med dette ut en 50 % fast stilling som førsteamanuensis i jazzfag.

Det lyses samtidig ut en 50 % fast stilling som førsteamanuensis i musikkteknologi. . De to stillingene utlyses og behandles separat, men søkere med kombinert kompetanse kan komme i betraktning for ansettelse i begge stillinger og dermed gå inn i en 100 % stilling.

Søkere som også søker stillingen i musikkteknologi, bes opplyse om det i søknaden.

Instituttet og fagmiljøet

Institutt for musikk tilbyr fire studiefag : utøvende musikk, musikkvitenskap, dansevitenskap og musikkteknologi. Instituttet tilhører Det humanistiske fakultet og er lokalisert dels i Trondheim sentrum og dels på campus Dragvoll.

Institutt for musikk har 80 fast ansatte i faglige stillinger på heltid eller deltid samt 10 stipendiater.

Mer informasjon om instituttet finnes her : .

Stillingen er knyttet til Jazzlinja som holder til i Trondheim sentrum. Jazzlinja er den eldste jazzmusikerutdanninga i Norge, etablert i 1979, og er forankret i en gehør-

og kollegalæringstradisjon som legger til grunn at musikalske ferdigheter teller vel så mye som instrumentale ferdigheter for en improviserende musiker.

Jazzlinja søker en ny kollega som har erfaring fra denne tradisjonen og evner til å utvikle et læringsmiljø som fremmer den.

Stillingen

Stillingen omfatter undervisning, veiledning og evalueringsarbeid fra bachelor- til doktorgradsnivå, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid samt administrative oppgaver.

Den som tilsettes vil i tillegg til hovedinstrumentundervisning pålegges undervisningsoppgaver som krever kompetanse innenfor ett eller flere av disse fagområdene :

 • Musikkteori
 • Det er videre en fordel om søkeren har kompetanse innenfor ett eller flere av disse områdene :

 • Improvisasjon
 • Komponering / arrangering
 • Jazzhistorie
 • Entreprenørskap og formidling
 • Støtteinstrument klaver eller trommer
 • Musikkteknologi for utøvere
 • Veiledning av masterstudenter
 • Refleksjon rundt musikalsk praksis (obligatorisk masteremne)
 • Utøverpsykologi (obligatorisk masteremne)
 • Vi kan tilby :

 • Et spennende fagmiljø i et mangfoldig institutt i Norges største universitet.
 • Gode FoU-betingelser
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Den som tilsettes, skal delta i instituttets fagmiljø ved å videreføre og styrke kunstnerisk virksomhet ved instituttet.

  Vedkommende plikter å delta i gjennomføringen av undervisnings- og evalueringsopplegg etter gjeldende studieplaner, samt i arbeidet med den faglig-

  pedagogiske videreutvikling av sitt fagområde.

  Kvalifikasjoner

  Søkeren må vise til kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring vil bli vektlagt.

  Andre faglige kvalifikasjoner samt formidlingsarbeid, verv og ledelseserfaring vil kunne vektlegges.

  Lønn og formelle bestemmelser

  Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn 245.450 kroner (i 50 % stilling). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra 268.

  850 til 300.100 kroner (i 50 % stilling) avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

  Personer som tilsettes i vitenskapelige eller kunstneriske stillinger uten formell universitetspedagogisk kompetanse, og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk.

  NTNU tilbyr et slikt kurs.

  Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Det kan også bli aktuelt å undervise på engelsk.

  Språkferdigheter må kunne dokumenteres. Det forutsettes at nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise til kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk på linje med trinn 3 i kurset Norsk for fremmedspråklige ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.

  Universitetet vil legge til rette for deltakelse på et slikt kurs, skulle dette være nødvendig.

  Den som tilsettes vil ha arbeidssted ved Institutt for musikk. Det er en forutsetning at den som tilsettes er bosatt slik at hun eller han kan være til stede på daglig basis.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv.

  Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen. Kvinner oppfordres til å søke.

  Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har ubetinget krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet, slik at vedkommende får anledning til eventuelt å trekke sin søknad.

  Krav til søknaden

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform