HMS-rådgiver for prosjekt
Boliden Group
Odda, Norway
4 dager siden

Boliden søker

HMS-rådgiver for prosjekt

til Odda

Metaller finnes og benyttes overalt. Boliden utvinner mineraler og produserer metaller med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte.

Arbeidet preges av omsorg for mennesker, miljø og samfunn. Boliden Odda har ca. 300 ansatte og produserer sink, sinklegeringer, svovelsyre og kadmium. Om stillingen

Vår gruppe innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet(HMS&K) står, innen enkelte fagområder, overfor et generasjonsskifte.

Visøker en motivert kandidat med variert erfaringsbakgrunn til en ny stilling som HMS-rådgiver for porteføljen av våre investeringsprosjekter.

Vi har i snitt ca. 50 større og mindre prosjekter som pågår til enhver tid.

Gruppen jobber på tvers av alle avdelinger og nivåer i organisasjonen.De er en sentral drivkraft for å ivareta våre HMS&K aktiviteter, dervidereutvikling av kultur og holdninger er sentralt for å sikre etterlevelse ialle ledd av vår virksomhet.

Interesse for, og evner innen, kommunikasjon- ogrelasjonsbygging er viktige personlige egenskaper for å bygge en god HMS-kulturhos hver enkelt i organisasjonen.

Virksomheten er godkjent etter ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 50001 : 2011, OHSAS 18001 : 2007.

Personen vi søker er selvstendig og positiv, med sterktengasjement og drivkraft for kontinuerlig forbedring innenfor sineansvarsområder.

Du vil bidra til å forme ditt fagområde og påvirke egenarbeidshverdag sammen med dyktige og hyggelige kollegaer. Arbeidsdagen vilveksle mellom å være på kontoret og være ute i anlegget.

HMS-rådgiver for prosjekt vil ha følgende ansvarsområder :

 • Gi råd og veiledning når det gjelderskadeforebyggende arbeid, verneutstyr og arbeidsmiljø.
 • Påse at vi overholder arbeidsmiljølovgivningen,og sørger for at endringer og konsekvenser av disse blir gjort kjent for prosjektleder,ansvarlig personell og aktuelle leverandører
 • Fungere som KU og BHR ihht. Byggherreforskriften
 • Utarbeide søknader og meldinger tilArbeidstilsynet og offentlige myndigheter
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Delta på SJA, vernerunder i felt, samt byggemøter
 • Initiere sikkerhetskurs
 • Arrangere eventuelle granskningsmøter, RCA og revisjoner
 • Følge opp HMS-avvik
 • Stillingen vil rapportere til seksjonsleder forTeknologi, miljø og utvikling.

  Utdanning / kvalifikasjoner

  Kvalifikasjoner :

 • Utdanning innen HMS
 • Solid relevant erfaring, gjerne fra industrien,kan erstatte krav til utdanning
 • Proaktiv og utadvendt
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet ogsystematisk
 • Gode samarbeidsegenskaper og fleksibel
 • Beherske nødvendig dataverktøy, deriblant Wordog Excel
 • Mestre norsk og engelsk, både muntlig ogskriftlig
 • Opplysninger

  Ytterligere opplysninger om stillingen, vær vennlig å kontakte leder for TMU Kjell-Ove Fjellanger; kjell-ove.fjellanger boliden.comtlf +47 48 14 23 06

  Velkommen til en spennende jobb!

  Vi kan tilby en interessant og spennende jobb med utfordringer, godt arbeidsmiljø og en bedriftskultur basert på et godt verdigrunnlag!

  Søknad

  Vi arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene, og ønsker både kvinnelige og mannlige søkere. Din søknad med CV sender du via annonsens søknadslink.

  Spørsmål angående din søknad besvares av Berit Åkre, HR-avdelingen berit.akre boliden.com

  Kontakt fra rekrutterings- og bemanningsbyrå samt mediaselgere ønskes ikke, da vi håndterer søknadsprosessen i egen regi.

  Vi vil ha inn din søknad senest den 02.08.2020.

  Boliden er et metallselskap med fokus på bærekraftig utvikling. Våre røtter er nordiske, markedet globalt. Kjernekompetansen finnes innen prospektering, gruver, smelteverk og metallgjenvinning.

  Boliden har cirka 5800 medarbeidere og en omsetning på SEK 52 milliarder per år. Aksjene er notert på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema