Helsefagarbeider/sykepleier/vernepleier eller studenter i helsefaglig utdanningsforløp på høyskolenivå
Sykehuset Innlandet HF
Ottestad
3 dager siden

Helsefagarbeider / sykepleier / vernepleier eller studenter i helsefaglig utdanningsforløp på høyskolenivå

Enhet for affektive lidelser, Sykehuset Innlandet HF, Sanderud

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 800 årsverk og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år.

Alderspsykiatrisk avdeling er en spesialisert avdeling, som retter sin virksomhet mot personer med psykisk lidelse som debuterer i eldre år.

Avdelingen består av : poliklinikk, enhet for affektive lidelser, enhet for utredning, ressursenhet for demens / SAMAKS og forskningssenter.

Enhet for affektive lidelser er en tverrfaglig sammensatt enhet. Våre pasienter er i hovedsak over 65 år og hoveddiagnosene er depresjon og angst.

Vi har nå ledig to stillinger på 13,85% med arbeidstid i todelt turnus hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver

Være del av et arbeidsteam rundt 10 pasienter på en sengepost hvor det vil være stor grad av variasjon i forhold til behov for ivaretakelse av psykisk / somatisk helse og oppfølgning av individuelle behandlingsplaner.

Dokumentere og rapportere observasjoner / vurderinger. Være med å organisere den daglige driften i helg på avdelingen.

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som hjelpepleier eller sykepleier, eller være i et helsefaglig utdanningsløp på høyskolenivå.

Personlige egenskaper

Interesse for alderspsykiatri.

Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Strukturert og ansvarsfull

Gode samarbeidsevner

Evne til å arbeide selvstendig

Personlig egnethet vil vektlegges

Lønn etter overenskomst

Meget gode pensjonsordninger i KLP

En arbeidsplass som er inkulderende arbeidsliv (IA) - bedrift

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova 25, annet ledd.

Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.

Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester.

Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne-

og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Søk
Legg til i favoritter
Fjern fra favoritter
Søk
Min e-postadresse
Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
Fortsette
Utfylningsskjema