Professor i byanalyse (Urban Analytics)
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo, Norge
1 dag siden

I en tid med big data og smarte byer blir tilgang til store mengder data disponibel for planleggere, beslutningstakere og lokalsamfunn.

Mulighetene til å ta i bruk disse dataene i beslutningsprosesser vil påvirke planleggingen av våre fremtidige byer. Institutt for bygg- og energiteknikk har en ledig fast stilling som professor i byanalyse (Urban Analytics).

Denne stillingen vil fokusere på forskning og undervisning relatert til byanalyse, knytte sivilingeniørfeltets forskning innen bærekraftig transport, bærekraftig byutvikling og planlegging til andre relevante felt som informatikk, smart byutvikling og intelligente transportsystemer.

Institutt Bygg- og Energiteknikk utvikler et nytt masterprogram "Smart Mobility and Urban Analytics" ved vårt Fakultet for Teknologi, Kunst og Design.

Urban Analytics og Smart Mobility feltet vil fokusere på å utvikle og anvende innovative teknikker for innsamling, analyse og visualisering av urbane data.

Masterprogrammet vil tilby studentene kompetanse i banebrytende teorier og teknikker innen datavitenskap som vektlegger visualisering, modellering og simulering ved bl a bruk av GIS, Space Syntax og virtuelle miljøer, statistisk analyse og modellering.

Kandidatene til dette masterprogrammet vil kunne fortsette å utvikle kompetanse i et doktorgradsprogram etter endt master eller satse på en karriere innen geodatavitenskap, GIS eller bærekraftig byutvikling.

Vår tverrfaglige forskergruppe drar nytte av kompetanse innen nye datateknologier i datavitenskap, matematisk modellering, universell utforming av IKT, bærekraftig byplanlegging, innovasjon og infrastruktur-BIM, arkitektur, byggmiljø og transportstudier.

Arbeidsoppgaver og ansvar :

 • planlegge, utvikle og levere kurs på, master- og doktorgradsnivå, inkludert undervisning, veiledning og sensurering
 • bidra i utviklingen av nytt master- og doktorgradsprogram innen Ingeniørvitenskap
 • initiere og drive forskning innen byanalyse, knytte sivilingeniørfeltets forskning innen bærekraftig transport, bærekraftig byutvikling og planlegging til andre relevante felt som informatikk, smart byutvikling og intelligente transportsystemer.
 • formidle forskningsresultater både i faglige kanaler og for allmennheten
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter
 • bidra aktivt til utviklingen av instituttet og OsloMet generelt
 • initiere utviklingen av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Kvalifikasjonskrav :

 • professorkomptetanse innen byanalyse (Urban Analytics)
 • PhD i byanalyse, urban analytics, GIS, beregningsgeografi, urban modellering, urban planlegging eller et relevant felt knyttet til dataanalyse eller maskinlæring
 • dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen urban analytics, beregningsgeografi, urban modellering, urban planlegging eller et relevant felt knyttet til dataanalyse eller maskinlæring
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av eksternt finansierte prosjekter
 • erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid
 • erfaring med faglig ledelse innen akademia
 • erfaring med undervisning og veiledning universitets- og høyskolenivå
 • erfaring fra samarbeid med industri
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Søker må kunne dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse
 • Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

  Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på :

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • nysgjerrighet og en ambisjon for å utvikle seg som akademisk leder
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • pedagogiske evner og undervisningserfaring, samt interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis
 • evne til å bygge fagmiljøer og nettverk, forskningsprosjekter og til å demonstrere nytenkning og innovasjon
 • I tillegg til å beherske banebrytende teknikker innen datavitenskap (helst Space Syntax), foretrekkes det at kandidaten har bakgrunn fra forskning og undervisning i et eller flere av følgende emner : o Smart miljømodellering, overvåking, prediksjon og analyseo Smarte verktøy, IoTo Smarte samfunn og nabolago Modellering av sikkerhet og personvern for smart cityo Bruksområder og bransjepraksiso Urbant lokalt klima CFD-modellering og simulering
 • OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

  Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

  Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema